Choroby cywilizacyjne, zwłaszcza układu krążenia i nowotwory są
problemem epidemiologicznym w krajach wysokorozwiniętych. Podstawowe
znaczenie w poprawie zdrowotności społeczeństw jest skuteczna
profilaktyka. I właśnie na niej skupią się uczestnicy II Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Edukacja w prewencji chorób cywilizacyjnych".

Kształtowanie nawyków prozdrowotnych powinno rozpocząć się na
najwcześniejszych etapach edukacji. Kluczowe znaczenie w tym zakresie
odgrywają nauczyciele, którzy mogą w umiejętny sposób wprowadzić w
treści programowe nauczanych przedmiotów współczesne poglądy nt.
patogenezy chorób cywilizacyjnych. Adresatem konferencji są
przede wszystkim nauczyciele biologii, chemii i wychowania fizycznego z gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych z Podkarpacia.

Tegoroczna konferencja jest kontynuacją inicjatywy rozpoczętej rok wcześniej. Sukces I Konferencji Naukowo-Szkoleniowej wręcz przymusił organizatorów do kontynuowania tej ważnej dla społeczeństwa inicjatywy [zobacz relację z I edycji konferencji].

W tym roku konferencja odbędzie się 14 kwietnia w siedzibie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie przy ul. Sucharskiego 2.

Dowiedz się więcej na stronie internetowej konferencji.