„Kwalifikacje” do Programu Erasmus 2008/09 czas zacząć. Jak poinformowała nas Marta Sikorska-Rokita, koordynator programu w Dziale Współpracy z Zagranicą Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, studenci, którzy starają się o wyjazdy studyjne będą musieli przystąpić do wewnętrznego egzaminu językowego.

Egzamin pisemny rozpocznie się w środę 15 października, o godz. 13. Do egzaminu ustnego kandydaci podejdą 16 oraz 17 października.

Życzymy powodzenia