W okresie od grudnia 2018 r. do marca 2019 r. Instytut Badań i Analiz Finansowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie przy wsparciu Narodowego Banku Polskiego w ramach programu edukacji ekonomicznej realizował projekt pn. „Ekonomia? Challenge accepted!”.

Jego głównym celem było wyjaśnienie istoty codziennych zjawisk ekonomicznych oraz umożliwienie świadomego interpretowania napływających informacji, i równie świadomego podejmowania decyzji konsumenckich. Projekt był skierowany do 150 uczniów szkół średnich, zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy z zakresu ekonomii, którzy mieli możliwość uczestniczyć w 4 tematycznych webinariach (wykładach dostępnych offline), prowadzonych przez wykładowców WSIiZ oraz pracowników Instytutu Badań i Analiz Finansowych – dr Jacka Rodzinkę, dr Tomasza Skicę, mgr Małgorzatę Leśniowską-Gontarz oraz mgr Ulyanę Dzyumę-Zaremba. Nad przebiegiem projektu czuwała mgr Karolina Palimąka – koordynator projektu.

Podczas comiesięcznych webinariów uczestnicy zapoznali się z podstawowymi zagadnieniami z obszaru ekonomii, podatków i innych obciążeń publicznoprawnych, tematyki konsekwencji zadłużania się oraz zdolności kredytowej, jak również sposobów na pomnażanie kapitału, czyli tematów, które warunkują podejmowane decyzje w codziennym życiu. Punktem kulminacyjnym projektu była gra terenowa zorganizowana w dniu 26 marca na terenie Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazownictwa im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, które w bieżącym roku świętuje 165 lat kopalni.

W projekcie udział wzięli uczniowie reprezentujący II Liceum Ogólnokształcące im. L. Lisa-Kuli w Rzeszowie, Zespół Szkół nr 2 im. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie, II Liceum Ogólnokształcące w ZS nr 1 im. J. Korczaka w Łańcucie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr2 w Tarnobrzegu, Liceum ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale, Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Nowej Dębie, Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach oraz I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle.

Grę terenową poprzedził konkurs online z tematyki webinariów, który pozwolił wyłonić 60 uczniów, którzy otrzymali możliwość wyjazdu do Bóbrki. Ci zaś uczniowie w dniu rozgrywek w sposób losowy zostali podzieleni na 3-osobowe zespoły rywalizujące ze sobą o jak najlepsze wyniki. W każdym z punktów rozmieszczonych na terenie Muzeum musieli wykorzystać wiedzę zdobytą podczas webinarów. Przed rozpoczęciem oficjalnych rozgrywek uczestnicy otrzymali możliwość zwiedzenia wystawy Muzeum oraz najstarszej części kopalni. Swoją obecnością podczas wydarzenia zaszczycili uczestników gospodarz Muzeum – Prezes Zarządu Fundacji Muzeum Pan Ryszard Rabski oraz przedstawiciel Narodowego Banku Polskiego – Pani Monika Mularz-Dobrowolska.

Gratulacje należą się wszystkim uczestnikom gry terenowej, gdyż poziom rozgrywek w trakcie gry był bardzo wyrównany. W rozgrywkach największą łączną liczbę punktów otrzymał zespół w składzie Wiktoria Grądzka (Zespół Szkół Nr 2 w Rzeszowie), Piotr Rodzinka (II LO w Rzeszowie) oraz Wiktor Woźny (II LO w Rzeszowie). Drugie miejsce zdobył zespół uczniów w składzie: Justyna Łazarz (Zespół Szkoł nr 2 w Rzeszowie), Martyna Pinda (II LO w Rzeszowie) oraz Eryka Sokół (II LO w Rzeszowie). Trzecie nagrodzone miejsce przypadło zespołowi w składzie: Tomasz Birnbach (Zespół Szkół nr 2 w Rzeszowie), Karol Gunia (II LO w Rzeszowie) oraz Marek Mucha (II LO w Rzeszowie).

Zarówno uczestnicy, jak również ich opiekunowie podkreślali potrzebę realizacji tego rodzaju wydarzeń, a także swoje zadowolenie z podjętej decyzji o uczestnictwie w projekcie. Podkreślają wysoki poziom merytoryczny prowadzonych webinarów oraz gry terenowej podsumowującej zrealizowany projekt. Tak organizatorzy, jak również gospodarze Muzeum, na obszarze którego została przeprowadzona gra terenowa i uroczyste podsumowanie projektu, wspólnie wyrażają chęć kontynuacji współpracy w postaci organizacji kolejnej edycji projektu.

Zobacz fotorelację

O samym projekcie:

Projekt „Ekonomia? Challenge accepted!” jest autorskim pomysłem Instytut Badań i Analiz Finansowych zrealizowanym z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej oraz przy współpracy Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazownictwa im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce. Projekt został skierowany do uczniów szkół średnich, zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy z zakresu ekonomii. Jego głównym celem było wyjaśnienie istoty codziennych zjawisk ekonomicznych oraz umożliwienie świadomego interpretowania napływających informacji, i równie świadomego podejmowania decyzji konsumenckich. W pierwszym etapie trwania projektu (w okresie od grudnia 2018 roku do marca 2019 włącznie) miały miejsce 4 tematyczne webinaria, prowadzone przez wykładowców WSIiZ oraz pracowników Instytutu Badań i Analiz Finansowych – dr Jacka Rodzinkę, dr Tomasza Skicę, mgr Małgorzatę Leśniowską – Gontarz oraz mgr Ulyanę Dzyumę – Zaremba. Na zakończenie webinariów został przeprowadzony konkurs, z którego 60 uczestników projektu o najlepszych wynikach otrzymało możliwość wzięcia udziału w grze terenowej na obszarze Muzeum organizowanej w dniu 26 marca 2019 roku. W trakcie konkursu, jak i gry terenowej uczestnicy musieli wykorzystać zdobytą podczas webinariów wiedzę. Podsumowanie projektu miało miejsce na obszarze Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazownictwa im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, które w bieżącym roku świętuje 165 lat od powstania kopalni. Całość koordynowała mgr Karolina Palimąka.