O obliczach terroryzmu dyskutowali uczestnicy wczorajszego seminarium naukowego, zorganizowanego przez Centrum Studiów nad Terroryzmem w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania.

– Ideą seminarium była integracja osób odpowiedzialnych za zwalczanie zagrożeń terrorystycznych, reprezentujących różne instytucje oraz naukowców. Powołane niedawno Centrum Studiów nad Terroryzmem chce się aktywnie włączyć w budowanie bezpieczeństwa w regionie, a także w Polsce. Seminarium to pierwszy krok do nawiązania szerokiej współpracy z polskimi służbami odpowiedzialnymi za zwalczanie terroryzmu i ośrodkami naukowymi, które zajmują się tym tematem, zarówno w kraju, jak też za granicą – podkreśla dr inż. Tomasz Bąk, dyrektor CSnT, organizator Seminarium „Oblicza terroryzmu”.

Walka z terroryzmem na szczeblu lokalnym

Dyrektor centrum podkreślił, że zwalczanie terroryzmu to także problem szczebla lokalnego. Konieczne jest odpowiednie przygotowanie osób odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe w urzędzie wojewódzkim czy marszałkowskim nie tylko do walki z powodzią, ale także skutkami aktów terrorystycznych. – Postaramy się zainteresować polityków tym problemem. Atak terrorystyczny może zdarzyć się wszędzie. Niezbędna jest odpowiednia wiedza i przygotowanie – przekonuje dr inż. Bąk.

W swoim referacie dr Tomasz Bąk mówił o tym, jak zagrożenia terrorystyczne wpływają na destabilizację ładu politycznego, społecznego i gospodarczego na świecie. Dużym problemem jest brak rozwiązań prawnych związanych ze zwalczaniem terroryzmu. – Ponieważ wiąże się z ograniczaniem wolności i swobód obywatelskich – tłumaczy dr inż. Bąk. – Stąd konieczność odpowiedzi na pytanie, czy niekiedy powinno być ono dopuszczalne.

Walka o wpływy polityczne i gospodarcze

Dr inż. Maciej Milczanowski z WSIiZ wygłosił referat „Irak – terroryzm w cieniu zikkuratów.” Przedstawił perspektywy wprowadzenia stabilizacji w Iraku.

– Kością niezgody poważnie destabilizującą Irak są złoża ropy, o które ścierają się siły zewnętrzne, np. Iran, Syria i USA, a także siły wewnętrzne, które dążą do przejęcia władzy po dyktaturze Hussaina, w imię pozornej demokracji. Wewnętrzne siły popierają działanie terrorystów w Iraku. Po wyjściu USA z Iraku rozpocznie się walka o władzę w państwie – mówi dr Maciej Milczanowski.

Jego zdaniem, szybki wzrost gospodarczy i rozwój Iraku zapewniłoby wykorzystanie dużej liczby stanowisk archeologicznych, które można by wykorzystać do stworzenia wyjątkowej i unikatowej bazy badawczo-naukowo-turystycznej. Działania Amerykanów powodują jednak, że ta baza jest niszczona, a stanowiska archeologiczne są rozkradane.

Zofia Sawicka z WSIiZ przedstawiła terroryzm jako narządzie prowadzenia polityki zagranicznej na przykładzie Syrii. – Polityka zagraniczna Syrii realizuje cele innych państw tego regionu. W walce o pozycje na arenie międzynarodowej Syria nie waha się użyć terroryzmu, który można uważać za terroryzm państwowy. Aby uniknąć otwartych konfliktów, Damaszek zręcznie wykorzystuje współpracujące z nim ściśle ugrupowania terrorystyczne, by osłabić swoich przeciwników. Działania te nazywa ruchem oporu – mówiła podczas wystąpienia Zofia Sawicka.

Jak podkreślała, tak prowadzona polityka jest bardzo skuteczna, tym bardziej, że główni adwersarze Syrii nie tylko nie podejmują żadnych kroków, ale zdają się lekceważyć skalę problemu.

Z kolei, dr Kazimierz Kraj z Toruńskiej Szkoły Wyższej mówił o terroryzmie federacji rosyjskiej. – W federacji rosyjskiej jest 13 mln muzułmanów, zwłaszcza w północnym Kaukazie. I tam głównie koncentrują się działania terrorystyczne, związane z niestabilnością tego regionu. Widać wyraźny wpływ arabskich ochotników, którzy uczestniczyli w wojnach czeczeńskich. Terroryzm zagraża Azji Centralnej. Islamskie organizacje z Uzbekistanu dążą do konfliktu. Rosjanie obawiają się, że terroryzm przeniknie do centralnej Rosji, która doświadczyła wcześniej ataków terrorystycznych (np. zamach bombowy na metro moskiewskie 1977r.).

Wspólne działania stabilizacyjne

W drugim panelu seminarium przedstawiciele armii przedstawili zagadnienia związane udziałem wojska w przeciwdziałaniu zagrożeniom terrorystycznym w Kosowie, Iraku i Afganistanie. Przedstawiciele policji mówili też m.in. o organizacji i działaniu sił policji w warunkach ataku terrorystycznego, a także o organizacji i funkcjonowaniu służby więziennej wobec skazanych stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego.

Eksperci ze służb bezpieczeństwa przekonywali, że terroryzm jest zagrożeniem, którego wyeliminowanie bądź minimalizacja wymaga zaangażowania wszystkich służb krajowych (policyjnych, militarnych, specjalnych), jak również społeczeństwa oraz instytucji i organizacji pozarządowych.

– Trzeba zobowiązać państwa popierające walkę z terroryzmem do wypracowania międzynarodowych uwarunkowań normatywno-prawnych w zakresie wspólnego działania na rzecz stabilizacji i utrzymania pokoju. Niezbędne jest prowadzenie ciągłego procesu edukacyjnego młodego pokolenia na rzecz pokoju i demokracji. Skuteczna i racjonalna kategoryzacja zagrożeń na każdym szczeblu administracji rządowej i samorządowej jest podstawą do właściwego przygotowania społeczeństwa w zakresie minimalizacji skutków zagrożeń – podsumowuje seminarium dr Tomasz Bąk.

Uczestnicy seminarium wystąpili z propozycją uczestnictwa w kolejnych spotkaniach seminaryjnych związanych z tematyką współczesnych zagrożeń.

Urszula Pasieczna