„Modernizacja europejskiej przestrzeni powietrznej, a korzyści ekonomiczne” – anglojęzyczne seminarium pod takim tytułem odbyło się 7 czerwca 2016 roku w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Seminarium i wykład dla studentów prowadzili przedstawiciele International Air Transport Association (IATA) – Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych.

Eksperci IATA we WSIiZ

Celem seminarium była prezentacja wyników badań dotyczących ruchu lotniczego nad Europą oraz omówienie propozycji zmian w przepisach, które wpłyną na usprawnienie systemu zarządzania ruchem lotniczym nad kontynentem.

Seminarium i wykład dotyczyły omówienia kwestii i raportu przygotowanego w lutym 2016 przez SEO Amsterdam Economics na zlecenie IATA. Raport dotyczył korzyści ekonomicznych płynących z modernizacji przestrzeni powietrznej. Autorami raportu są: Guillaume Burghouwt, Rogier Lieshout, Thijs Boonekamp, Valenijn van Spijker. Autorzy opracowania przekonują, że transport lotniczy nie funkcjonuje na poziomie optymalnym i prezentują argumenty przemawiające za modernizacją przestrzeni powietrznej oraz likwidacją ograniczeń w przepustowości portów lotniczych.

Według ekspertów usprawnienie systemu zarządzania ruchem lotniczym przyniesie korzyści ekonomiczne dla konsumentów, inwestorów, sektora turystycznego, biznesu. Modernizacja przestrzeni powietrznej i działania skoncentrowane na poprawie przepustowości portów lotniczych są kluczem do stworzenia sektora transportu o najwyższej wartości, który będzie wpływał na europejską ekonomię. Autorzy podkreślają, że brak zmian będzie hamulcem dla europejskiej konkurencyjności i wzrostu ekonomicznego.

Wśród gości seminarium we WSIiZ byli m.in. James Wiltshire – Head of Policy Analisys, Economic Dept., Anca Apahidean – Manager, Eastern Europe, Angeles Pozo – Manager, Member and External Relations, Sergiu Sarasan – Aviation Solution Manager, Joanna Wolf – Country Manager oraz Michał Ratajczak – dyrektor IATA Authorized Training Reseller, Poland.

Na seminarium byli obecni zaproszeni goście: przedstawiciele urzędów, osoby związane z branżą lotniczą, prezesi lub przedstawiciele portów lotniczych, przedstawiciel Doliny Lotniczej oraz wykładowcy.

Zobacz zdjęcia z wydarzenia