W dniu 9 grudnia 2016 roku odbył się okręgowy etap ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności. Wzięli w nim udział reprezentanci kilkunastu szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa podkarpackiego.

„Organizatorem całości Olimpiady są Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Akademia Sztuki Wojennej oraz szesnaście uczelni, koordynatorów regionalnych wydarzenia. W przypadku Podkarpacia Komitet Okręgowy tworzyła Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, w której odbył się drugi etap, z trzech zaplanowanych.” – informuje dr Tomasz Wójtowicz z Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Instytutu Badań nad Bezpieczeństwem Narodowym WSIiZ w Rzeszowie

Poza samym udziałem w Olimpiadzie, uczniowie mieli okazję skorzystać z infrastruktury Kampusu Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania – strzelnicy multimedialnej oraz wykładu z zakresu kryminalistyki, który przeprowadził Józef Kubas z Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele partnerów organizacyjnych Katedry – chorąży Miłosz Elgass reprezentujący Związek Strzelecki Strzelec Józefa Piłsudskiego oraz młodszy inspektor Mariusz Skiba i podkomisarz Wojciech Kulig z Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

„W tegorocznej edycji dominowała tematyka z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego oraz terroryzmu. Test wiedzy wyłonił dziesięciu uczniów, którzy zakwalifikowali się do III centralnego etapu Olimpiady, zaplanowanego na marzec 2017 roku.” – dodaje dr Tomasz Wójtowicz.

Poza nagrodami rzeczowymi, które mogli uzyskać uczniowie na etapie okręgowym, to główne nagrody czekają na uczniów na etapie centralnym, m.in. możliwość wyboru kierunku studiów związanego z bezpieczeństwem na uczelniach organizujących Olimpiadę. Prawo takie będzie przysługiwało 36 laureatom, którzy uzyskają najlepsze wyniki.

Na zakończenie Olimpiady inspektor Skiba w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie wręczył Dziekanowi WSIiZ ds. kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne dr Leszkowi Baranowi, statuetkę Policji Podkarpackiej w ramach podziękowania za zaangażowanie na rzecz edukacji dla bezpieczeństwa.
Podkarpacki Komitet Okręgowy wspierali partnerzy tj. Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie, Fundacja „Na rzecz nauki i edukacji Talenty”, a także Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego Jednostka Strzelecka 2021 oraz koła naukowe działające w WSIiZ tj. Bezpieczeństwa Narodowego i Kryminalistyki. Sponsorami inicjatywy byli: Opteam S.A., CC Metal oraz FUH Wojan.

Lista laureatów podkarpackiego etapu Olimpiady

To nie jedyna olimpiada, odbywająca się w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Odbywa się tutaj Olimpiada Geograficzna czy Olimpiada Wiedzy o Mediach.

Zobacz zdjęcia z wydarzenia