Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie wspólnie z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania organizuje debatę pt. „Integracja europejska w kontekście przebudowy Unii Gospodarczo-Walutowej”.

W trakcie debaty zostaną poruszone zagadnienia dotyczące sposobów, w jakie Unia Europejska powinna dalej zacieśniać współpracę w ramach Unii Gospodarczo-Walutowej. Ponadto jednym z tematów będzie kwestia wprowadzenia euro w Polsce, prelegenci odpowiedzą m.in. na pytanie, kiedy i w jakich warunkach Polska powinna przyjąć walutę euro, do czego zobowiązaliśmy się wchodząc do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 roku. Przedsięwzięcie będzie również szansą na zadanie pytań przez zgromadzoną publiczność. Debata odbędzie się w dniu 1 grudnia o godz. 12.00 w Klubie Akademickim IQ WSIiZ.

Panelistami debaty będą: prof. Bartłomiej Kamiński – ekspert Banku Światowego, Anna Kosior – dyrektor Biura Integracji ze Strefą Euro Instytutu Ekonomicznego NBP, dr Jacek Rodzinka – dyrektor ds. Rozwoju Komercji Instytutu Badań i Analiz Finansowych WSIiZ w Rzeszowie, a także dr Marcin Halicki ekonomista z Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Partnerami debaty są: Instytut Badań i Analiz Finansowych, Instytut Badań nad Cywilizacjami, Instytut Rozwoju Personelu, a także Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Rzeszów.

Zgłoszenia udziału w debacie należy kierować do dnia 27 listopada na adres: rodm@wsiz.rzeszow.pl lub telefonicznie (17) 86-61-284.

Ponadto po debacie istnieje możliwość skorzystania z konsultacji statystycznych, zrealizowanych przez przedstawiciela Urzędu Statystycznego w Rzeszowie. Konsultacje kierowane są do osób zainteresowanych pozyskaniem bliższych informacji nt. Banku Danych Lokalnych oraz Systemu STRATEG. Konsultacje odbędą się w godz. 13:35-15;15 w sali komputerowej RA250a. Osoby zainteresowane udziałem w konsultacjach prosimy, do 27 listopada, o kontakt e-mailowy: rodm@wsiz.rzeszow.pl, z dopiskiem "Konsultacje statystyczne".