Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej na temat możliwości pozyskiwania dotacji w ramach Programu „Europa dla Obywateli” organizowanego przez Punkt Kontaktowy Europa dla Obywateli, zapraszamy serdecznie na szkolenie, które odbędzie się w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w stolicy Podkarpacia – w Rzeszowie.

Punkt Kontaktowy Europa dla Obywateli przy współpracy z Regionalnym Centrum Informacji Europejskich działającym przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania serdecznie zapraszają do udziału w bezpłatnym szkoleniu na temat Programu „Europa dla obywateli”, które odbędzie się 13 grudnia 2011 roku w godzinach 10:30-16:00 w siedzibie Wyższej Szkoly Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, przy ulicy Sucharskiego 2.

Szkolenie będzie doskonałą okazją do zdobycia wiedzy na temat Programu Europa dla obywateli. Wiedzy zarówno od strony formalnej, czyli zasad i kryteriów ubiegania się o wsparcie finansowe, ale także co najważniejsze wiedzy praktycznej, niezbędnej przy wypełnianiu formularzy aplikacyjnych. Organizatorzy szkolenia podczas warsztatów praktycznych zwrócą szczególną uwagę na zagadnienia związane z planowaniem, metodologią formularzy aplikacyjnych, promocją projektów oraz administracją finansową.

Z Programu „Europa dla Obywateli” mogą skorzystać nie tylko przedstawiciele władz lokalnych czy regionalnych, ale także pracownicy urzędów miast, przedstawiciele organizacji pozarządowych, stowarzyszeń lub federalnych organów lokalnych. Szkolenie poprowadzi ekspert-praktyk będący beneficjentem Programu „Europa dla Obywateli”.

Wszystkie osoby, instytucje i organizacje zainteresowane udziałem w szkoleniu zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń do dnia 6 grudnia 2011 roku na adres: mdabrowska@iam.pl wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym, który jest dostępny na stronie internetowej: www.europadlaobywateli.pl. Ze względu na to, że liczba miejsc jest ograniczona, zachęcamy do niezwłocznego wysyłania zgłoszeń. Przypominamy także, że szkolenie jest bezpłatne, a koszty podróży i zakwaterowania pokrywa instytucja delegująca.

Program szkolenia:

10.30 – 12.00

 • Wprowadzenie do Programu „Europa dla Obywateli (2007 – 2013)” – część teoretyczna.
  – Cele, priorytety, warunki finansowania.
  – Struktura Programu i kryteria pozyskiwania dotacji.
  – Zasady wypełniania elektronicznego formularza aplikacyjnego.

12.00 – 12.15

 • Przerwa kawowa

12.15 – 13.15

 • Program „Europa dla Obywateli (2007-2013)” – część praktyczna.
  – Wystąpienie eksperta-praktyka – beneficjenta Programu „Europa dla Obywateli”.

13.15 – 13.45

 • Przerwa na lunch

13.45 – 16.00

 • Warsztaty praktyczne z zakresu projektowania wniosków do Programu „Europa dla Obywateli”.
  – Definiowanie celów, określanie metodologii projektu.
  – Planowanie poszczególnych działań.
  – Administracja finansowa.
  – Widoczność i promocja projektu.
  – Ewaluacja projektu.

Zespół RCIE