1 maja 2014 roku w Rzeszowie odbyły się wojewódzkie obchody 10. lat członkostwa w Unii Europejskiej, które na Podkarpaciu organizował Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego oraz Miasto Rzeszów, a także Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej WSIiZ w Rzeszowie.

RODM wspólnie z tymi jednostkami zrealizował Europejską Grę Miejską (EGM). Podczas Gry uczestnicy mieli za zadanie przejść 10 punktów kontrolnych w różnych częściach rzeszowskiego Śródmieścia, w których rozwiązywali zagadki z tematyki związanej z 10. rocznicą członkostwa, funduszami europejskimi oraz wyborami do Parlamentu Europejskiego. Przedsięwzięcie to okazało się dużym sukcesem. W samej Grze udział wzięło 25 grup, łącznie 110 osób. Całość przedsięwzięcia została oceniona bardzo pozytywnie zarówno przez uczestników, jak również przez obserwatorów zewnętrznych, w tym przedstawicielki Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które przyjechały na wizytację kontrolną.

Nad przygotowaniami i prawidłowym przebiegiem wydarzenia czuwało blisko 40 osób tj. pracowników RODM, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta Rzeszowa, Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz wolontariuszy.

Drugie miejsce podczas Gry zajęli studenci Koła Naukowego Forum Inicjatyw Europejskich, zaś trzecie Koła Naukowego Politologów. Jest to jednocześnie potwierdzenie dobrego przygotowania studentek i studentów WSIiZ w kwestiach związanych z zagadnieniami Unii Europejskiej. W Grze uczestniczyły m.in. grupy reprezentujące kilka szkół ponadgimnazjalnych, w tym Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego WSIiZ.

Zobacz galerię zdjęć
Relacja filmowa z Europejskiej Gry Miejskiej