120 małych studentów 6 grudnia 2012 roku zakończy pierwszy semestr nauki w Ekonomicznym Uniwersytecie Dziecięcym, prowadzonym przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Talent autoprezentacji, Tworzenie produktu turystycznego, Tworzenie pieniądza, Reklama a wywieranie wpływu, Czarodziejski młynek do pomnażania pieniędzy, Moja droga w biznesie – takie były tematy zajęć, w których uczestniczyli kilkuletni studenci EUD. Kiedy opowiadają o zajęciach, są wręcz zachwyceni.

– Chciałabym, żeby te zajęcia były przez wszystkie lata, w których będę chodziła do szkoły, i żeby były organizowane prawie co tydzień. Podoba mi się bardzo , dlatego że po wykładach mamy zajęcia grupowe, to jest bardzo fajne i rozwija kreatywność – mówi Kornelia Kulczyńska, uczestniczka EUD.

Entuzjazm rodziców jest równie duży. – Moje dziecko ma 11 lat i jest zafascynowane tematami, które są poruszane w czasie spotkań. W tym wieku każdy rodzic dziesięcino lub jedenastolatka zaczyna przeżywać oblężenie pytań typu: „a jak to się robi, a czemu to się robi, a z czego to pochodzi?”. My tutaj mamy fachową wiedzę podaną w sposób profesjonalny. Tematy są bardzo dobrze dobrane, i – muszę to przyznać – wygląda to, jak różne szkolenia komercyjne, na które często wysyłani są pracownicy z firm – mówi Jadwiga Mastej, mama jednego z uczestników.

Spotkania mają charakter interaktywny. Rozpoczynają się wykładem z podstaw funkcjonowania gospodarki i zjawisk ekonomicznych. Kolejny element to warsztaty, w których dzieci odgrywają rozmaite role: kierowników zespołów, negocjatorów, inwestorów giełdowych czy specjalistów ds. marketingu. Każde zajęcia kończą się prezentacją efektów pracy warsztatowej. Pierwszy semestr zakończy się 6 grudnia testem wiedzy i wręczeniem wartościowej nagrody najlepszemu studentowi. Będzie to nowoczesny tablet Samsung GALAXY Tab 2. Na koniec uczestnicy wysłuchają interesującego wykładu biznesmena, dra Dariusza Tworzydło.

W styczniu ruszy kolejna edycja Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego. Z decyzją o zapisie swojego dziecka nie warto zwlekać zbyt długo. Miejsc w pierwszej edycji EUD zabrakło już po dwóch dniach zapisów. – Tak duże zainteresowanie Ekonomicznym Uniwersytetem Dziecięcym pokazuje, że mali ludzie i ich rodzice chcą pogłębiać wiedzę w ciekawy, niekonwencjonalny sposób. Dla nas jest to również kolejny, wyraźny sygnał, że mieszkańcy regionu darzą dużym zaufaniem uczelnię, postrzegają ją jako prestiżowy ośrodek akademicki, w którym chcą kształcić swoje dzieci już na poziomie edukacji szkolnej – nie kryje zadowolenia Urszula Pasieczna, rzecznik WSIiZ.

W ramach Uniwersytetu organizowane były również zajęcia dla rodziców, które mają pomóc w wychowaniu ekonomicznym dzieci i kształtowaniu u najmłodszych postaw przedsiębiorczych.

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy powstał z inicjatywy Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Uczestnictwo w zajęciach jest nieodpłatne. Inicjatywie patronuje Narodowy Bank Polski, a Minister Edukacji Narodowej objął nad przedsięwzięciem patronat honorowy.