Uczniowie II L.O. w Przemyślu zdobyli I miejsce w konkursie gazet szkolnych, który odbył się pod patronatem WSIiZ.

Podczas Kielnarowa Game Day rozstrzygnięto I Podkarpacki Konkurs Gazet Szkolnych zorganizowany przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

– Dziennikarze gazet szkolnych muszą dobrze operować językiem, ale najważniejsze jest wykształcenie instynktu społecznego – powiedział Mariusz Kalandyk z PCEN.

Jak podkreślił poziom gazet szkolnych był bardzo wysoki. Jury przeczytało ponad 2,4 tys. stron i długo obradowało nad werdyktem. W ocenie pism wzięto pod uwagę m.in. poruszanie tematów istotnych dla społeczności uczniowskiej, szkoły oraz przestrzeni kulturowej i społecznej, w której żyją autorzy. Zwracano uwagę na różnorodność tematyki, aktualność oraz wielkość form wypowiedzi dziennikarskich. Ważna była tzw. odwaga cywilna autorów w podejmowaniu kontrowersyjnej tematyki, obiektywne i prawdziwe przedstawienie rzeczywistości, a także poprawność językowa i layout.

Ostatecznie zdecydowano, że najlepszą gazetą szkolną została „Morawa” tworzona przez uczniów II L.O. w Przemyślu. II miejsce przyznano redakcji „ZS Magazine” z Z.S. w Głogówku, na III miejscu uplasowała się gazeta „Post Scriptum” z Z.S. w Jeżowem. Jury przyznało także dwa wyróżnienia dla redakcji „Optymisty” z S.L.O. Doliny Strugu oraz dla „Spiritus Scholae” z I L.O. w Rzeszowie.

Konkurs zorganizowano pod patronatem m.in. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wojewody Podkarpackiego, Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie i redakcji Super Nowości.