W ramach obchodów 60. rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce zorganizowało w siedmiu polskich miastach Turniej Debat Europejskich. We wtorek 11 kwietnia br. w siedzibie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania odbyła się debata finałowa Turnieju.

Współorganizatorem przedsięwzięcia była sieć Centrów Dokumentacji Europejskiej, w tym podkarpacki Ośrodek, Team Europe, a także WSIiZ w Rzeszowie. W rzeszowskim finalne zmierzyły się dwie drużyny tj. ,,Gloria Viris" i ,,Viribus Unitis". Debacie realizowanej w formie oksfordzkiej przyglądało się ponad 50 osób. Relacje ze spotkania przeprowadziła Telewizja Rzeszów, pod kierownictwem Redaktora Arkadiusza Rogowskiego.

Zespoły biorące udział w rzeszowskim finale, dyskutowały nad tezą „Ekonomiczne korzyści płynące z migracji, przeważają nad związanymi z nimi problemami społecznymi i politycznymi”. Prowadzącym debatę, czyli Marszałkiem, zgodnie z przyjętymi zasadami w ramach debat oksfordzkich, był Paweł Andrzej Nowak, Prezes Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców.

Debatę oceniała komisja w składzie: Ewa Modzelewska, ekspertka Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce i koordynatorka akcji „Back to School” oraz Sylwia K. Mazur, ekspertka Instytutu Badań nad Cywilizacjami WSIiZ i konsultantka Punktu Informacji Europejskiej Europe-Direct Rzeszów, a także Dominik Łazarz, wicedyrektor Centrum Dokumentacji Europejskiej w Rzeszowie.

Eksperci oceniali zarówno indywidulane wystąpienia dyskutantów oraz zespołową współpracę. Po zakończeniu debaty po kilkunastominutowej naradzie, oceniający jednomyślnie wskazali zwycięską drużynę, którą została drużyna ,,Viribus Unitis" w składzie: Seweryn Klatka, Arletta Leń, Karol Jaworski i Magdalena Karnasiewicz. Zwycięzcy pojadą na wizytę studyjną do instytucji unijnych w Brukseli. Ponadto wszyscy debatujący otrzymali upominki ufundowane przez WSIiZ oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

Podobne debaty odbyły się w sześciu innych miastach Polski: Warszawie (Uniwersytet Warszawski), Krakowie (Uniwersytet Ekonomiczny), Wrocławiu (Uniwersytet Wrocławski), Lublinie (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Katowicach (Biblioteka Śląska) oraz Łodzi (Instytut Europejski).

Galeria