Czy finansjalizacja, która oznacza rosnącą rolę instytucji, rynków i motywów finansowych w gospodarce i społeczeństwie jest zjawiskiem pozytywnym czy negatywnym? Czy sprzyja ona rozwojowi gospodarczemu czy raczej powoduje niestabilność gospodarki? Jaki jest jej wpływ na sytuację na rynkach surowcowych, mieszkaniowych i pozostałych sektorach rynku? O tych i innych problemach dyskutowano w Brukseli podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. "Financialisation, Economy, Society and Sustainable Development", która odbyła się w dniach 27-28 września 2016 r. W wydarzeniu tym uczestniczyła dr Agata Gemzik-Salwach, pracownik naukowy WSIiZ, która podczas konferencji przewodniczyła sesji plenarnej pt. „Future of Finance”.

Obecnie zarówno finanse, jak i pozostałe nauki ekonomiczne znajdują się w krytycznym punkcie swojego rozwoju. Muszą uwzględnić i zaakceptować rewolucję, jaką przyniosła ze sobą finansjalizacja i konsekwencje, jakie z tego wynikły – mówi dr Agata Gemzik-Salwach.

Znaczenie sektora finansowego w ciągu ostatnich trzech dekad gwałtownie wzrosło. Finansjalizacja dotyczy wszelkiego typu jednostek gospodarczych: instytucji finansowych, przedsiębiorstw, jak i osób fizycznych. Wyzwaniem dla nauk ekonomicznych jest zrozumienie zachodzących procesów, ich prawidłowa analiza oraz – przede wszystkim – zaproponowanie konstruktywnych rozwiązań problemów, które się pojawiają.

Mając na uwadze istotność tej tematyki Katedra Finansów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie wraz z Katedrą Bankowości, Finansów i Rachunkowości Uniwersytetu Warszawskiego podjęły decyzję o cyklicznej organizacji międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej problematyce finansjalizacji.

Pierwsza edycja konferencji odbyła się w dniach 4-5 grudnia 2015 r. w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, a kolejna zaplanowana jest już na 9-10 czerwca 2017 r.

Więcej informacji o konferencji, która miała miejsce w Brukseli znajduje się na stronie http://fessud.eu.
Więcej informacji o konferencji organizowanej przez WSIiZ znajduje się na stronie http://www.finansjalizacja.wsiz.pl.