Finansowanie szkolnictwa wyższego, konkurencja i partnerstwo publiczno-prywatne w polskim systemie szkolnictwa wyższego, doświadczenia międzynarodowe w zakresie finansowania szkolnictwa wyższego – to tylko niektóre tematy, które zostaną poruszone podczas konferencji "Finansowanie i partnerstwo publiczno prywatne w systemie szkolnictwa wyższego – polska praktyka i międzynarodowe doświadczenia". Konferencja odbędzie się w Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ w Kielnarowej k. Rzeszowa 20 kwietnia 2012 roku.

Konferencja jest kolejnym z cyklu przedsięwzięciem, w ramach którego oba sektory szkolnictwa wyższego w Polsce: publiczny i niepubliczny mają okazje do wymiany poglądów i pomysłów. W ubiegłym roku Uczestników konferencji gościła Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, w tym roku ten przywilej spotkał Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Uczelnia ta wraz z Centrum Analiz i Dialogu w Szkolnictwie Wyższym Fundacji Rektorów Polskich w Warszawie tym razem postanowiły zająć się problemem finansowania i partnerstwa publiczno-prywatnego w systemie szkolnictwa wyższego. W trakcie konferencji przewidziano trzy sesje tematyczne: finansowanie szkolnictwa wyższego; konkurencja i partnerstwo publiczno-prywatne w polskim systemie szkolnictwa wyższego oraz doświadczenia międzynarodowe w zakresie finansowania szkolnictwa wyższego. Każda z sesji rozpoczynać się będzie referatem wprowadzającym. Konferencję otworzy Pani Minister Profesor Daria Nałęcz.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej konferencji.

Pobierz program konferencji.