Wydawnictwo Pearson podpisze umowę o ustanowieniu partnerstwa strategicznego z WSIiZ. Skorzystają na tym przede wszystkim studenci Filologii angielskiej, którzy będą pod stałym mecenatem firmy, specjalizującej się na rynku wydawniczym materiałów dydaktycznych do języka angielskiego.

7 marca 2013 roku, o godzinie 10.00, uczelnia będzie gościć reprezentantów wydawnictwa: Jarosława Kowalskiego – Dyrektora ds. Rozwiązań Cyfrowych Pearson Central Europe, Annę Kowalczyk – Zastępcę Dyrektora Handlowego oraz Bartosza Kusego – Doradcę ds. Kluczowych Klientów. To właśnie tego dnia odbędzie się uroczyste spotkanie władz uczelni z przedstawicielami Wydawnictwa Pearson, podczas którego nastąpi podpisanie dokumentu.

– Ta umowa otworzy wielu naszym studentom drzwi do kariery w swoim zawodzie już w trakcie studiowania. Firma Pearson w umowie o współpracy zobowiązuje się m.in. do cyklicznego i merytorycznego opiniowania programu studiów oraz udzielania wsparcia metodycznego zarówno dla studentów jak i wykładowców kierunku. Organizowane będą liczne szkolenia praktyczne i warsztaty. Trenerzy i konsultanci metodyczni wydawnictwa prowadzić będą wybrane zajęcia ze studentami kierunku Filologia angielska. W ramach akcji „Salon pracodawcy” odbędą się także cykliczne spotkania z wieloletnimi praktykami, w tym m.in. przedstawicielami firmy Pearson. Ponadto studenci Filologii w WSIiZ będą mieli pierwszeństwo w przyjmowaniu na praktyki i staże – zdradza nam Roman Wisz, Pełnomocnik Dziekana ds. kierunku Filologia.

7 marca będzie więc wyjątkowym dniem dla kierunku Filologia angielska w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania.