Trwa nabór na kierunek Fizjoterapia II stopnia w WSZiA w Zamościu – partnerskiej uczelni Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Dokumenty można składać najpóźniej do 15 marca 2013 r. Studia rozpoczynają się w semestrze letnim, 22 marca 2013 roku i trwają 4 semestry. Zajęcia odbywać się będą co 2 tygodnie w weekendy.

Dyplom Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu jest uznawany we wszystkich krajach Unii Europejskiej oraz w Stanach Zjednoczonych.

Zapraszamy do zgłaszania się wszystkich tych, którzy chcieliby uzupełnić swoje wykształcenie, poszerzyć wiedzę i zdobyć nowe umiejętności.

W 2005 roku z inicjatywy wspólnego założyciela powstało Konsorcjum Akademickie, które tworzą Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu oraz Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie.

Celem istnienia Konsorcjum Akademickiego jest rozwój nie tylko uczelni partnerskich, ale całego szkolnictwa wyższego. Konsorcjum nie jest instytucją, która jedynie konsumuje wygenerowane wartości. Udostępnia wyniki swoich badań i gotowe produkty zainteresowanym placówkom, zarówno z sektora prywatnego, jak też publicznego. Z systemu „Uczelnia.XP” korzysta ponad 50 polskich uniwersytetów i szkół wyższych. Ponadto oferujemy, stworzony w ramach Konsorcjum, system anty-plagiatowy oraz międzynarodowe certyfikaty informatyczne i językowe.

Więcej o Konsorcjum Akademickim WSIiZ