W ofercie edukacyjnej na rok akademicki 2009/2010 pojawiła się nowa specjalność. W ramach kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna będzie można się uczyć na specjalności: Fotografia i realizacja obrazu.

W ramach specjalności będziesz uczestniczyć w zajęciach dotyczących fotografii reklamowej, portretowej, architektury, mody, aktu i fotoreportażu. Zdobędziesz również niezbędne informacje na temat zasad kompozycji, kadrowania, dobierania formatu i perspektywy, a także ustawiania i doświetlania obiektów.

W programie nauczania priorytetowo traktowane są zajęcia praktyczne, odbywające się w studio fotograficznym oraz zajęcia plenerowe, dzięki czemu w trakcie nauki zapoznasz się z wieloma aspektami fotograficznego rzemiosła: fotografią reportażową, portretową, reklamową jak również specyfiką wykonywania zdjęć w studio i w plenerze, fotografowania ludzi i martwej natury. Natomiast dzięki temu, że program zajęć opiera się na indywidualizacji kształcenia, jako student będziesz miał możliwość zaprezentowania swoich zainteresowań, wiedzy, doświadczeń i możliwości kreacyjnych. Co ważne, zostaniesz również przygotowywany do prezentacji portfolio, a także różnych form promocji i sprzedaży własnych prac.

„W ramach realizowanych przedmiotów na specjalności fotografia i realizacja obrazu kładzie się szczególny nacisk na odkrywanie przez studentów własnych predyspozycji, rozwój indywidualnych postaw i oryginalnych środków ich wyrażania. Cenioną wartością jest osobista, spontaniczna wypowiedź twórcza. Równocześnie, podkreśla się wagę elementów racjonalnych takich jak: umiejętność osiągania zamierzonych celów, kontrola nad procesem twórczym, wiedza i doświadczenie wizualnego przekazu.” Dziekan dr Sławomir Gawroński

W programie studiów m.in.:
• fotograficzne gatunki dziennikarskie (fotografia prasowa; zdjęcie okładkowe, fotokronika)
• fotograficzne gatunki publicystyczne (infografia, fotoreportaż, pictorial, fotomontaż)
• fotografia studyjna
• studio fotograficzne
• fotografia reklamowa
• fotografia ilustracyjna

Specjalność jest realizowania od 5. semestru na studiach I stopnia.

A co po studiach?

Jako absolwent zdobędziesz konkretne umiejętności i wiedzę niezbędną w pracy fotografika, fotoreportera, fotoedytora czy operatora kamery. Znajdziesz również pracę w zawodach związanych z kreowaniem obrazów fotograficznych na potrzeby mediów masowych, reklamy, filmu oraz komputerową obróbką zdjęć i technikami realizacji obrazu.

Więcej o ofercie WSIiZ w serwisie: www.kandydaci.wsiz.rzeszow.pl