W maju 2009 roku w Zabajce odbyły się Regionalne Zawody w Ujeżdżeniu. W zawodach tych wystartowały dwie zawodniczki sekcji jeździeckiej Międzyuczelnianego Klubu AZS WSIiZ Rzeszów – WSZiA Zamość. Występ ten okazał się sporym sukcesem.

Agnieszka Ziemińska zwyciężyła w konkursach nr 6 i nr 10 w klasie N – 7 i P – 2, a w pozostałych konkursach zajęła II miejsce. Katarzyna Ziemińska w wyższej klasie P – 1 zajęła II i III miejsce – cieszy się Grzegorz Opaliński z AZS WSIiZ.

Obydwa startujące konie stacjonują w stajni Centrum Turystyki i Rekreacji w Kielnarowej pod opieką Pani mgr Katarzyny Bartmańskiej.

Sporym utrudnieniem przed zawodami był fakt, iż nasze zawodniczki nie mogły skorzystać z pełnowymiarowego czworoboku ujeżdżeniowego, a podczas treningów wykorzystywały do wizualizacji przejazdów parking przy budynku uczelni.

Dzięki władzom obu Uczelni (WSIiZ Rzeszów i WSAiZ Zamość) oraz Kierownictwu Centrum Turystyki i Rekreacji w Kielnarowej, a także prywatnym darczyńcom powstaje już odpowiedni pełnowymiarowy plac do treningu, co pozwoli odpowiednio przygotować się do następnych zawodów, a przede wszystkim do Mistrzostw okręgu podkarpackiego.

AGNIESZKA ZIEMIŃSKA startowała na wałachu rasy małopolskiej DRAB, zaś KATARZYNA ZIEMIŃSKA startowała na wałachu rasy westfalskiej PAUSENCLOWN.

SERDECZNIE GRATULUJEMY!