„Bezpieczeństwo oraz zasady postępowania i reagowania w przypadku zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa” to tytuł wykładu otwartego, który odbył się 12 lutego w Auli im. Prof. J. Chłopeckiego WSIiZ w Rzeszowie.

Podczas wykładu, jego prowadzący gen. bryg. rez. dr hab. inż. Tomasz Bąk. przedstawił rodzaje zagrożeń, procedury i sposoby reagowania na zewnętrzne i wewnętrzne zagrożenia, które pojawić się mogą w środowisku Uczelni.  Omówił także konsekwencje wynikające z niewłaściwych zachowań,  prowadzących do naruszenia bezpieczeństwa studentów i pracowników Uczelni oraz przekazał informacje o możliwościach uzyskania specjalistycznej pomocy w przypadku ofiar owych naruszeń.

W spotkaniu uczestniczyli pracownicy naukowo-dydaktyczni i administracyjni Uczelni, a także studenci.