Fundacja Bieszczadzka oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to organizatorzy seminarium naukowo-informacyjnego podsumowującego projekt "GoToCarpathia – certyfikat jakości usług i produktów ekoturystycznych
w Karpatach Wschodnich". Seminarium odbędzie się 28 listopada 2012 roku o godzinie 9:00 w Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ w Kielnarowej.

Celem projektu było wykreowanie i wypromowanie wspólnej dla Karpat Wschodnich regionalnej marki ekoturystycznej pod nazwą „GoToCarpathia”, opartej o usługi i produkty ekoturystyczne z Karpat Wschodnich utrzymujące i podnoszące standardy jakościowe, a poprzez to zwiększające konkurencyjność tych usług i produktów. Sam system certyfikacji GoToCarpathia został stworzonyi jest wdrażany przez Fundację Bieszczadzką od roku 2009.

Seminarium kończy zrealizowane od 1 czerwca 2012 roku działania:

1) badania kondycji usług i produktów opartych o formy turystyki przyjaznej środowisku
na tle wszystkich typów usług i produktów turystycznych występujących w polskiej części obszaru objętego certyfikacją GoToCarpathia – na podstawie percepcji turystów i reprezentantów branży turystycznej

2) opracowanie w formie elektronicznej broszury edukacyjnej promującej idee zielonej turystyki zawarte w systemie certyfikacji GoToCarpathia oraz popularyzującej wiedzę o 5 zasadach tej certyfikacji.

Seminarium będzie również okazją do prezentacji założeń kolejnej edycji certyfikacji GoToCarpatia oraz planów na rok 2013 związanych z działaniami promującymi idee zielonej turystyki w Karpatach Wschodnich oraz usługi i produkty posiadające certyfikat GoToCarpathia.

Więcej informacji o projekcie oraz o systemie certyfikacji GoToCarpathia można znaleźć na stronie internetowej www.gotocarpathia.pl.

Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z programem Seminarium
oraz o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mailowy: biuro@fundacja.bieszczady.pl lub faksem: tel./fax: 13 469 62 90 najpóźniej do 27 listopada 2012 roku (wtorek) do godziny 15.00.

POBIERZ PROGRAM SEMINARIUM

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY