17 maja 2013 roku odbyła się uroczysta Graduacja studentów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Tradycyjnie, w auli Centrum Edukacji Międzynarodowej w Kielnarowej nie zabrakło również przedstawicieli rodzin i przyjaciół nowego pokolenia absolwentów.

Uroczystość rozpoczął swoim przemówieniem Prorektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, dr Wergiliusz Gołąbek – w ciepłych słowach powitał zgromadzonych i gratulował im ukończenia studiów, zachęcając do ciągłego zdobywania nowej wiedzy.

W dalszej części wydarzenia obecni goście mieli okazję zapoznać się z ofertą Uczelni skierowaną specjalnie dla absolwentów. Ramy swojej działalności przedstawił Klub Absolwenta WSIiZ ściśle współpracujący z Biurem Karier oraz Centrum Studiów Podyplomowych. Dzięki powyższym inicjatywom, każdy absolwent naszej Uczelni może liczyć na pomocną dłoń i profesjonalne wsparcie podczas stawiania pierwszych kroków na rynku pracy.

Po oficjalnych wystąpieniach i wręczeniu dyplomów wszyscy absolwenci zostali zaproszeni do wykonania pamiątkowych fotografii grupowych. Miłym akcentem na zakończenie uroczystości był toast wzniesiony na cześć absolwentów wraz z poczęstunkiem, zorganizowany przez Klub Absolwenta WSIiZ.

Pamiątkowe zdjęcia z Graduacji, nie tylko tej ostatniej, są dostępne w serwisie www.absolwent.wsiz.pl. Pełna zawartość galerii jest dostępna dla zarejestrowanych członków Klubu Absolwenta WSIiZ.

Autor: Natalia Wysocka