Ponad 600 absolwentów uczestniczyło 21 i 22 listopada 2014 roku w Graduacji w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Podczas uroczystości wręczono również nagrody dla najlepszych absolwentów oraz uhonorowano autorów najlepszych prac dyplomowych. Uczelnia zaprosiła też absolwentów do współpracy biznesowej.

Uroczystość odbyła się w Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ. Dyplomy z rąk Rektora WSIiZ, prof. nadzw. dra hab. inż. Tadeusza Pomianka, Prorektora ds. Nauczania dra Andrzeja Rozmusa, Prorektora ds. Rozwoju i Współpracy dra Wergiliusza Gołąbka, dziekanów i prodziekanów odebrali absolwenci studiów I i II stopnia.

Współpraca w biznesie
– Chciałbym, aby dzisiejszy dzień był dla Państwa tylko zakończeniem pewnego etapu życia, ale nie zakończeniem współpracy z uczelnią, bo ta przynosi efekty. Dobrym przykładem na to są firmy, które powstały m.in. podczas studiów dzięki warsztatom biznesowym oraz dzięki funduszowi InnoFund, który działa przy WSIiZ – powiedział Rektor WSIiZ. Wsparcie merytoryczne i finansowe udzielone przez WSIiZ doprowadziło do powstania kilkunastu firm [dowiedz się więcej o niektórych z nich].

Uczelnia powołuje właśnie do istnienia trzy nowe jednostki: Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości oraz Centrum Transferu Technologii, które będą pomagać w tworzeniu i prowadzeniu własnej firmy. Swoją działalność zainaugurują 10 grudnia 2014 roku podczas konferencji „Wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki” [dowiedz się więcej o tej konferencji].

Ofertę biznesową dla absolwentów przedstawiła Aldona Rałowska-Madej, Kierownik Działu Sprzedaży WSiIZ. – WSIiZ świadczy usługi dla firm i jest partnerem w biznesie. To nie tylko konkretne usługi dostosowane do Państwa preferencji, ale także wsparcie finansowe. Macie Państwo na przykład możliwość skorzystania z funduszy, które są przeznaczone tylko i wyłącznie dla firm współpracujących z uczelniami – zapraszała do współpracy Aldona Rałowska-Madej. Szczegółowe informacje dotyczące oferty WSIiZ dla biznesu można znaleźć w serwisie www.oferta.wsiz.rzeszow.pl.

Dobre relacje z absolwentami
Na kwestię utrzymywania relacji po studiach zwrócił też uwagę przedstawiciel Klubu Absolwenta WSIiZ, Szymon Taranda, który zachęcał do rejestrowania się w serwisie internetowym www.absolwent.wsiz.pl, poprzez który absolwenci są na bieżąco informowani o inicjatywach, jakie przygotowuje dla nich WSIiZ. Karta Klubu Absolwenta, którą otrzymali absolwenci, po rejestracji w serwisie, uprawnia m.in. do korzystania z szeregu zniżek na usługi firm, z którymi WSIiZ współpracuje na co dzień. Klub Absolwenta WSIiZ organizuje liczne szkolenia i warsztaty. Tradycją stały się już czerwcowe specjalistyczne, bezpłatne szkolenia z cyklu „Absolwenci Absolwentom”. Takie spotkania są okazją do poszerzenia swoich horyzontów oraz zdobycia dodatkowej specjalistycznej wiedzy. Są też sposobnością do spotkania swoich kolegów z czasu studiów, wymienienia się doświadczeniami i podjęcia wspólnych inicjatyw biznesowych. Historia wielu uczelni na całym świecie pokazuje, że właśnie na takim gruncie powstaje wiele interesujących i dobrze prosperujących biznesów.

Radość z dyplomów i nagród
– Na mocy prawa nadanego mi przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadaję Wam tytuł magistra, ze wszystkimi wynikającymi z tego prawami i obowiązkami – tymi słowami Rektor WSIiZ, prof. Tadeusz Pomianek rozpoczął wręczanie dyplomów podczas drugiego dnia. Dzień wcześniej dyplomy z rąk dra Andrzeja Rozmusa, Prorektora WSIiZ ds. Nauki odbierali absolwenci studiów I stopnia.

Szczególnie uroczystym momentem Graduacji było wręczenie najzdolniejszym absolwentom WSIiZ nagród Absolwent Roku oraz wyróżnień za najlepsze prace dyplomowe. Aby zdobyć tytuł „Absolwenta Roku”, w czasie studiów trzeba było m.in. osiągać ponadprzeciętne wyniki w nauce oraz angażować się w życie studenckie. Zarówno „Absolwenci Roku”, jak i laureaci konkursu na najlepsze prace dyplomowe otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz atrakcyjne nagrody pieniężne.

Tytuł Absolwent Roku 2014 otrzymali:

Studia I stopnia:
Anna Ślęczka – Administracja
Tobiasz Małysa – Bezpieczeństwo wewnętrzne
Kamila Potapiuk – Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Anna Vons – Ekonomia
Diana Bańka – Finanse i rachunkowość
Natalia Pokrywa – Kosmetologia
Anastasiya Syroyid – Stosunki międzynarodowe
Sławomir Futyma – Turystyka i rekreacja
Urszula Mazur – Zdrowie publiczne

Studia II stopnia
Ewa Szczypek – Administracja
Jakub Ochnio – Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Paula Malina – Ekonomia
Roman Korostenskyi – Informatyka
Anna Kargol – Turystyka i rekreacja
Agnieszka Warzała – Zdrowie publiczne

Nagrody za najlepsze prace dyplomowe:

I miejsce
Konrad Przebięda, studia I stopnia – inżynierskie, Informatyka
Tytuł pracy: „Aplikacja nadzorująca trasę lotu samolotu bezzałogowego dla systemu Android”. Promotorem pracy jest dr inż. Leszek Puzio.

II miejsce
Vladyslav Fedoniuk, studia I stopnia – inżynierskie, Informatyka
Tytuł pracy: „Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do określenia rynkowej ceny nieruchomości”. Promotorem pracy jest dr inż. Arkadiusz Lewicki.

III miejsce
Łukasz Leus, studia II stopnia, Ekonomia
Tytuł pracy: „Kryzysy marek w mediach społecznościowych w Polsce i na świecie”.
Promotorem pracy jest dr Kamil Wais.

Wyróżnienia
Anna Kargol, studia II stopnia, Turystyka i rekreacja
Tutyuł pracy: „Tanatoturystyka – od obrzędów i wierzeń do turystyki w przestrzeni śmierci”.
Promotorem pracy jest prof. Stanisław Krawczyk.

Yuriy Kravets, studia I stopnia – inżynierskie, Informatyka
Tytuł pracy: „Portal internetowy dla gitarzystów”.
Promotorem pracy jest dr inż. Paweł Różycki.

Bartosz Nowak, studia I stopnia – inżynierskie, Informatyka
Tytuł pracy: „Spacer wirtualny wokół Międzynarodowej Stacji Kosmicznej”.
Promotorem pracy jest dr inż. Łukasz Piątek

Finaliści:
Michał Ksyciński, studia I stopnia, Turystyka i rekreacja
Tytuł pracy: Projekt geoturystycznego szlaku rowerowego w północnej części Pogórza Dynowskiego".
Promotorem pracy jest prof. nadzw. dr hab. Piotr Gębica

Marta Pękała, studia I stopnia, Ekonomia
Tytuł pracy: „Znaczenie przychodów pozalotniczych dla lotnisk europejskich”.
Promotorem pracy jest prof. Has-Arthur Vogel.

Marek Reguła, studia II stopnia, Ekonomia
Tytuł pracy: „Analiza symulacyjna wybranych problemów w zarządzaniu produkcją”.
Promotorem pracy jest dr Grzegorz Wróbel.

Artur Kucaj, studia I stopnia – inżynierskie, Informatyka
Tytuł pracy: „Aplikacja "Krzyżówki" na platformę Android”.
Promotorem pracy jest dr inż. Leszek Puzio.

Dowiedz się więcej o pracach dyplomowych absolwentów WSIiZ.

– Serdecznie gratuluję Państwu ukończenia studiów na tej uczelni. Nie zawsze było łatwo. Był to czas ciężkiej, a czasem wręcz mozolnej pracy. Państwo i Państwa rodziny musiały zdecydować się na wiele wyrzeczeń. Ale mam przekonanie, że warto było. Chwała zwycięzcom – powiedział gen. bryg. rez. dr inż. Tomasz Bąk, Prodziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych.

Zobacz zdjęcia z Graduacji

Wszystkie zdjęcia będzie można zobaczyć w serwisie absolwent.wsiz.pl (po zalogowaniu).

Zobacz, co na ten temat ukazało się w mediach:
gazeta.pl
hej.rzeszow.pl
rzeszowska24.pl
pomia.pl
glos24.pl