3 marca 2010 roku w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbył się drugi, w semestrze letnim, wykład z cyklu "Nauka i wielkie pytania".

Ten wykład zawiera wiele wielkich pytań, dzięki wyważonym argumentom postaram się udzielić na nie odpowiedzi – takimi słowami ks. dr Tadeusz Pabian rozpoczął spotkanie na temat Mechaniki kwantowej, a granic czasu i przestrzeni.

Zanim uczestnicy zostali głębiej wprowadzeni w tematykę wykładu, prelegent zadał dwa pytania, które jak stwierdził będą bazą do dalszych rozważań:

– Czy można uwolnić się z ograniczeń, nakładanych przez czas i przestrzeń?
– Czy mechanika kwantowa jest sprzeczna z teorią względności? Czy jest możliwe "pokojowe współistnienie" tych teorii?

Ks. dr Tadeusz Pabian wytłumaczył pojęcie mechaniki kwantowej, która wraz ze Szczególna teorią względności, jest podstawą opisu wszelkich zjawisk fizycznych. Omówił zasadę lokalności, której brak w mechanice kwantowej ma wielkie znaczenie – Cała fizyka klasyczna oparta jest na zasadzie lokalności, natomiast w fizyce kwantowej lokalność w takim sensie nie występuje. Wprowadzając krótka historię nielokalności bazował na wielkich fizykach takich jak Izaak Newton, Charles Coulomb, czy Albert Einstein. Przede wszystkim, tłumacząc problem mechaniki kwantowej odwoływał się do teorii Johna S. Bella, według którego prawdziwym problemem teorii kwantowej jest w rzeczywistości zasadniczy konflikt pomiędzy każdym precyzyjnym sformułowaniem tej teorii teorii względności. Oznacza to, że istnieje jawna niezgodność, na najgłębszym poziomie, pomiędzy dwoma najważniejszymi kolumnami współczesnej nauki.

W drugiej części wykładu ks. dr Tadeusz Pabian zajął się omawianiem funkcji falowych oraz tego do czego są potrzebne. Bardzo dokładnie opisał wzory i wytłumaczył czym jest zespolona funkcja współrzędnych przestrzennych oraz czasu.

Chociaż temat spotkania był kontrowersyjny i wieloaspektowy, z pogranicza nauki, filozofii i "zdrowego rozsądku" to dzięki dobrze dobranym argumentom znanych fizyków ks. dr Tadeuszowi Pabianowi udało się zainteresować uczestników i przekazać im w jasny sposób czym jest mechanika kwantowa.

Na kolejny wykład zapraszamy 10 marca 2010 roku. Spotkanie poprowadzone zostanie przez ks. prof. Michała Hellera i będzie odpowiadało na pytanie "Czy wszechświat wyjaśnia się wszechświatem"?

Cykl wykładów "Nauka i wielkie pytania" jest efektem współpracy WSIiZ i Centrum Kopernika. Trwa ona od lutego 2009 roku. Jej głównym celem jest prowadzenie badań interdyscyplinarnych w różnych obszarach wiedzy oraz podejmowanie wszelkich działań związanych z problematyką współczesnej cywilizacji i rozwojem człowieka.

Zapoznaj się z harmonogramem wykładów

Autor: Ewelina Oleszko

dziennikarka StudentCafe.pl