Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, uczelnia zrzeszona w Konsorcjum Akademickim wraz z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Wyższą Szkołą Europejską w Krakowie, wygrała grant w wysokości 778 000 euro na organizację klastra naukowo-przemysłowego zastosowania tufów zeolitowych w ramach projektu pt. „Opracowanie innowacyjnego modelu transgranicznego wykorzystania tufów zeolitowych”.

– Będzie to przykład transferu wiedzy na temat zastosowania otrzymanych w trakcie realizacji projektu wyników badań laboratoryjnych do działalności gospodarczej przedsiębiorstw po obu stronach granicy – podkreśla znaczenie projektu dr Wojciech Franus, kierownik Katedry Budownictwa w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu.

Obok badań naukowych, w ramach projektu realizowany będzie cykl prac inżynierskich studentów budownictwa na temat zastosowania zeolitowych surowców mineralnych w produkcji nowych, innowacyjnych materiałów budowlanych o ściśle określonych parametrach technologicznych. Nowo powstałe laboratoria budownictwa zostaną także doposażone o kolejne, niezbędne do realizacji projektu urządzenia badawcze m.in. komora do badań mrozoodporności betonów.

Projekt będzie realizowany przez międzynarodowe konsorcjum naukowe, na czele z liderem przedsięwzięcia – czyli Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Zamościu. Partnerzy projektu: Politechnika Lwowska, Politechnika Lubelska oraz Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie. – Taki charakter projektu zapewnia najwyższe standardy prac naukowych i z pewnością będzie polem wymiany wielu doświadczeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu – dodaje dr Franus.

Projekt "Opracowanie innowacyjnego modelu transgranicznego wykorzystania tufów zeolitowych" znalazł się wśród 26 projektów finansowanych, z ponad 500 złożonych w drugim naborze z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013. Program prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego skupiony jest wokół 3 priorytetów: wzrost konkurencyjności terenu przygranicznego, poprawę jakości życia oraz współpracę sieciową z uwzględnieniem inicjatyw społeczności lokalnych.