Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało granty dwóm projektom realizowanym przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. WSIiZ jest jedyną uczelnią niepubliczną w Polsce, która otrzymała dofinansowanie.

W całej Polsce złożono 60 wniosków. W ramach programu MNiSW „Generacja Przyszłości” będzie sfinansowanych maksymalnie 31 najlepszych projektów. Oba wnioski pochodzące z naszej uczelni, zostały rozpatrzone pozytywnie. Dofinansowane zostaną projekty Wydziału Ekonomicznego oraz Wydziału Informatyki Stosowanej WSIiZ.

Projekty są tworzone przez studentów dwóch kół naukowych: Ewę Szymkowicz, Katarzynę Ligęzę, Mateusza Gronkowskiego i Łukasza Śnieżka z KN Finansów i Inwestycji Giełdowych „FLOW” oraz reprezentujący KN Nowych Technologii Programistycznych Andrii Debrivskyy, Vadym Melnyk i Mateusz Nizioł.

Grant pomoże w przygotowaniu do międzynarodowego konkursu

Pierwszy z nagrodzonych projektów to „Wzrost wiedzy merytorycznej i doświadczenia praktycznego studentów w zakresie modelowania, przewidywania oraz objaśniania sytuacji na rynkach finansowych poprzez projektowanie, wdrażanie oraz testowanie automatycznych systemów analitycznych” – realizowany przez KN Finansów i Inwestycji Giełdowych „FLOW” działające na Wydziale Ekonomicznym, pod opieką lic. Mateusza Gronkowskiego oraz prof. nadzw. dr hab. Andrzeja Cwynara.

– Pomysł na aplikację do konkursu "Generacja Przyszłości" narodził się dzięki naszym doświadczeniom związanym z uczestnictwem w konkursie inwestycyjnym Rotman European Trading Competition, który odbył się w ubiegłym roku w Rzymie – relacjonuje Mateusz Gronkowski, student WSIiZ. – W tamtym konkursie mimo niedługiego czasu przygotowań udało się nam się wygrać w jednej z pięciu głównych kategorii, poświęconej tradycyjnemu handlowi giełdowemu.

– Udział w projekcie „Generacja Przyszłości” da nam szansę pokazania się w międzynarodowej edycji konkursu, odbywa się w Toronto i skupia reprezentantów najlepszych uczelni z całego świata. – Mówi dalej – Zajmiemy się analizą rynków giełdowych będziemy też mogli zaprojektować, stworzyć i przetestować własne strategie i narzędzia analityczne. Wszystko to pozwoli nam na lepsze zrozumienie zasad rządzących zachowaniem rynków giełdowych, a w konsekwencji zwiększy nasze szanse w rywalizacji w konkursie Rotman Interactive Trading Competition.

Aplikacja pomoże w nauce gry na gitarze

„Konstrukcja innowacyjnego instrumentu muzycznego wraz z oprogramowaniem do wspomagania nauki gry” – to nagrodzony projekt, zgłoszony przez KN Nowych Technologii Programistycznych działające na Wydziale Informatyki Stosowanej, grupa działa pod opieką pod opieką dr Marka Jaszuka.

– Projekt ten ma na celu stworzenie instrumentu muzycznego, który pomoże w nauce gry. – Tłumaczy dr Marek Jaszuk z Katedry Zastosowań Systemów Informatycznych. – W tym przypadku będzie to gitara, jednak wyniki naszej pracy będzie można wykorzystać także przy konstrukcji innych instrumentów – zapowiada opiekun projektu.

– Oprócz samego urządzenia wyposażonego w odpowiednie komponenty elektroniczne, zostanie stworzone specjalne oprogramowanie, przeznaczone dla urządzeń mobilnych. – Wyjaśnia dalej – Szczegółów technicznych rozwiązania nie mogę zdradzić, gdyż projekt zostanie zaprezentowany przez naszych studentów dopiero w przyszłorocznej edycji konkursu Imagine Cup i myślę, że może spodobać się jury – mówi.

Przedmiotem konkursu, organizowanego w ramach programu „Generacja Przyszłości”, jest udzielanie pomocy wybitnie uzdolnionym studentom w rozwoju ich aktywności, poprzez finansowanie ich uczestnictwa w międzynarodowych konkursach lub zawodach, a także przekazywanie środków na zakup drobnej aparatury naukowo-badawczej.

Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie symbolicznych wyróżnień wybranym jednostkom odbyło się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w dniu 8 maja 2013 roku.

Studentom oraz opiekunom, pracującym nad projektami, serdecznie gratulujemy!

Autor: Ewa Gyurkovich