17 listopada 2011 roku zakończył się czwarty już dzień Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Podzielony był on na dwa panele. Jeden zorganizowany w Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ w Kielnarowej, dla młodzieży szkół ponadgimnazjanych, a drugi panel dyskusyjny skierowany do nauczycieli przedsiębiorczości.

Młodzi i ambitni uczestnicy konferencji wzięli udział w konkursie wiedzy ekonomicznej prowadzonego w formie gry terenowej. Tym razem uczniowie wcielili się w Agentów Bezpieczeństwa Wewnętrznego, których zadaniem było odnalezienie i rozbrojenie ładunku wybuchowego podłożonego na Giełdzie Papierów Wartościowych, na potrzeby gry umiejscowionej w Kielnarowej. Do miejsca podłożenia ładunku wybuchowego, prowadziły uczniów wskazówki logiczne oraz rozwiązania zadań ekonomicznych. Do najciekawszych wg uczniów zadań należało m.in. korzystanie z jaskini 3D, wskazówek wideo czy też laboratorium robotyki. Zadania były ambitne i różnorodne. Uczniowie musieli poszukiwać świadków, badać odciski palców, rozszyfrować kryptogram itp. Na szczęście uczniowie wywiązali się z zadania i ocalili giełdę. W konkursie wzięło udział 20 trzyosobowych zespołów ze szkół ponadgimnazjalnych. Najlepsza w tym roku okazała się drużyna z Sokołowa Małopolskiego.

Na nauczycieli natomiast w tym dniu czekały warsztaty dotyczyły wykorzystania sieci społecznych do promocji przedsiębiorczości oraz kreatywności i technik wspomagania uczniów w nauce.

Jednym z ciekawszych elementów spotkania były warsztaty pt. „Potęga social media czyli jak wykorzystać sieci społeczne do promocji przedsiębiorczości”. Potocznie znane hasła: „czego nie ma w Google to nie istnieje, a kogo nie ma na Facebooku ten nie żyje” pokazują ogromną rolę sieci internetowej. Celem warsztatów było przedstawienie możliwości wykorzystania tego zjawiska w przekazywaniu wiedzy i promowaniu przedsiębiorczości.

Kolejny przeprowadzony warsztat pt. „Kreatywny umysł uczniów czyli jak wspomagać w nauce”, był niezwykle interesujący dla uczestników, gdyż mieli szansę poznać techniki ułatwiające zapamiętywanie i kojarzenie. Co ciekawe sposoby te mogą być wykorzystane zarówno w pracy nauczyciela jak i ułatwiać naukę młodzieży.

W sumie w tym dniu wzięło udział ponad 100 uczestników.

zdjęcia: Karolina Cyran