Potrójny sukces studentów i profesorów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Prof. Aleksander Hall został laureatem prestiżowej Nagrody Historycznej POLITYKI za książkę "Osobista historia III Rzeczypospolitej". Jakub Ochnio, 21-letni student dziennikarstwa i komunikacji zdobył I miejsce w jednym z ważniejszych ogólnopolskich konkursów fotograficznych „Wszystkie dzieci świata”, organizowanym przez Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie, pod patronatem Związku Polskich Artystów Fotografików. Z kolei Chór Vox Coelestis otrzymał „Srebrną strunę” za niebiański śpiew w XIV Małopolskim Konkursie Chórów w Niepołomicach. Informacje w załącznikach.

Wyróżnienia naszych studentów i pracowników bardzo nas cieszą. W WSIiZ działają 24 koła naukowe i organizacje, w których studenci rozwijają swoje pasje i zainteresowania, często z sukcesami ogólnopolskimi, jak te z ostatnich dni. Władze Uczelni kładą też duży nacisk na rozwój naukowy pracowników, który przekłada się na wzrost jakości kształcenia.

Urszula Pasieczna