W dniach 21 – 23 maja 2009 roku w Katanii we Włoszech odbyła się Konferencja Human System Interaction 2009 (HSI’09). Współorganizatorem tego wydarzenia była rzeszowska WSIiZ.

W trakcie konferencji wygłoszone zostały dwa wykłady plenarne. Pierwszy z nich wygłosił Benedetto Vigna z firmy STMicroelectronics. Temat wykładu brzmiał: Man-Machine Interface based on Motion Sensors and Brain Wave Sensors. Drugi referat został wygłoszony przez Luca Chittaro z Uniwersytetu w Udine. Jego temat: The Role of Visualization in Mobile Human-Computer Interaction. Oba wykłady dotyczyły tworzenia interaktywnych systemów człowiek-komputer, przy czym pierwszy autor reprezentował przemysł elektroniczny, zaś drugi środowisko akademickie. Była więc możliwość spojrzenia na zagadnienia systemów człowiek-komputer z dwóch punktów widzenia.

W trakcie konferencji referaty wygłaszane były w pięciu ścieżkach tematycznych oraz dwunastu sesjach specjalnych. Odbyły się także sesje posterowe. Na konferencji pojawili się naukowcy z kilkunastu krajów, m.in. z: Austrii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Niemiec, Polski, Portugalii, Węgier, Wielkiej Brytanie, Włoch, USA.

Pracownicy WSIiZ przewodniczyli dwóm sesjom:

  • Krzysztof Pancerz: Human-Centered Computing System Design.
  • Janusz Korniak: Enabling Technology for Remote System Interaction.

Na konferencji zaprezentowanych zostało pięć referatów oraz jeden poster, których autorami byli pracownicy WSIiZ.

Referaty:

  • Hao Yu, Bogdan Wilamowski: Intelligent Human Interaction System.
  • Jerzy W. Grzymala-Busse, Zdzisław S. Hippe, Wojciech Rząsa, Supriya Vasudevan: A Valued Tolerance Approach to Missing Attribute Values in Data Mining.
  • Janusz Korniak, Paweł Różycki: Reliable GMPLS Control Plane.
  • Janusz Kolbusz, Janusz Korniak, Stanislaw Paszczyński: Traffic Generator Model for an n-node Network.
  • Tomasz Bartczak, Stanislaw Paszczyński, Janusz Korniak: Traffic Reduction in Computer Networks by Agent Technology.

Poster:

  • Krzysztof Pancerz: A New Version of ROSECON – a Software Tool for Modeling and Analyzing Systems of Processes Working Together.

W trakcie uroczystego obiadu, zaprezentowany został uczestnikom konferencji krótki film, stworzony przez WSIiZ zachęcający do udziału w kolejnej konferencji Human System Interaction, która w roku 2010 odbędzie w Rzeszowie. Film ten został także dołączony na płytach CD do materiałów konferencyjnych, które otrzymywali uczestnicy.