3 marca 2011 roku w Klubie Akademickim Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbyła się najważniejsza impreza „Miesiąca arabskiego”. „HURIJA, znaczy wolność” – taki był jej tytuł. Zgromadziła kilkuset studentów, ale i licealną młodzież.

Impreza miała mocny początek. W rytm arabskiej muzyki, Pani Joanna Szczerbaty – profesjonalna trenerka tańca brzucha, zaprezentowała pokaz takiego tańca, który , szczególnie męskiej części widowni zatkał dech w piersi.

Chwile później na scenie pojawiła się arabistka Zofia Sawicka, na co dzień pracująca w Instytucie Badań nad Cywilizacjami WSIiZ. Przedstawiła ciekawy wykład prezentujący kulturę arabską, także w kontekście aktualnych wydarzeń. Młodzież była zaskoczona tym, czego się dowiedziała.

Zofia Sawicka wyjaśniła przyczyny obecnych wydarzeń w krajach arabskich. Mówiła m.in. o „Jaśminowej rewolucji” w Tunezji, ale też o tych, które wybuchły tuż po niej w Egipcie i Libii. Zwróciła też uwagę na wielką rolę Internetu, a szczególnie Facebooka w procesie organizowania się ludności. Nie bez przyczyny zmiany w tych krajach arabskich określane są już przez niektórych mianem „Cyfrowej rewolucji”.

Podczas wykładu obalony został też mit, że społeczeństwo arabskie jest niewykształcone i zacofane. Sama prelegentka pracowała w ambasadzie w Damaszku, na własne oczy więc mogła obserwować, jak wyglądają realia życia na miejscu. Ludności arabska jest najczęściej bardzo dobrze wykształcona, posiada dostęp do Internetu i dzięki temu wie, jak żyje się w innych częściach świata. Dzięki Internetowi, a szczególnie portalowi WikiLeaks dowiedziała się, jak ogromne pieniądze były i są defraudowane przez rządy. M.in. ta wiedza i skrajne poczucie niesprawiedliwości doprowadziły do wybuchu wspomnianych rewolucji.

Poza analizą współczesnych wydarzeń, Zofia Sawicka zaprezentowała też najważniejsze elementy kultury arabskiej. Tym najistotniejszym jest nierozerwalny związek z religią. Jest ona nie tylko częścią życia, ale ona dyktuje jego wszystkie etapy. Arabowie w 93% wyznają Islam. Choć nie jest to religia stricte arabska. Tylko 25% muzułmanów stanowią Arabowie.
Zaprezentowanych zostało też pięć filarów Islamu. Najważniejszym jest tzw „wyznanie wiary”, polegające na trzykrotnym powtórzeniu ustalonej formuły w obecności prawowitego muzułmanina. Pięć razy dziennie wyznawcy Islamu się modlą. Kolejne filary tej religii to post, jałmużna (2,5% rocznego dochodu przeznaczyć należy na cle dobroczynne) i pielgrzymka do Mekki.

Pani Zofia zajęła się też najważniejszymi wartościami dla Araba. Są to przede wszystkim honor i godność, ale też wierność rodzinie, robienie dobrego wrażenia na innych, pochodzenie społeczne i zależność jednostki od grupy.

Było też sporo praktycznych porad związanych z podróżami do krajów arabskich. Na przykład w barze czy restauracji zawsze należy zostawić część jedzenia na talerzu, zawsze należy się targować – brak negocjacji traktowany jest jak obraza. Jeśli Arab chce być sam, to milknie, dlatego takiemu człowiekowi nie wolno wtedy przeszkadzać. Arabowie mają też odmienne spojrzenie na proksemikę. Sfera prywatna ograniczona jest w zasadzie tylko do domu. Na ulicy i w miejscach publicznych za odpowiedni kontakt uznaje się taki, w którym rozmówcy czują swój oddech. Warto o tym pamiętać, przebywając w krajach arabskich, by nie mieć nieprzyjemnych konsekwencji.

Po wykładzie, można było wziąć udział w konkursie z nagrodami oraz skosztować arabskich słodyczy.

Organizatorem imprezy był Instytut Badań nad Cywilizacjami WSIiZ.

Zdjęcia: Adam Janusz i Marcin Luraniec