W sobotę, 14 czerwca 2014 roku w Klubie Akademickim IQ odbyło się zakończenie pierwszego cyklu programów RAI. Kursanci z uśmiechami na twarzy odbierali certyfikaty uczestnictwa, a pomysłodawcy z zapałem zapraszali do wzięcia udziału w drugiej, jesiennej edycji. Artystycznym akcentem wydarzenia był występ studenckiego zespołu Beat Sound.

W I edycji RAI wzięło udział pond 70 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Rzeszowa i okolic, w ramach bezpłatnych warsztatów, których fundatorem jest Bank Zachodni WBK i Santander Universidades. Wszystkie programy opracowane zostały z uwzględnieniem umiejętności, potrzeb i poziomu rozwoju dzieci i młodych ludzi w każdej grupie wiekowej. Kursanci mieli możliwość rozwijać m.in. kompetencje twórczego czy analitycznego myślenia, postawy obywatelskie, pasje naukowe i badawcze, zdolności inicjatywności i przedsiębiorczości. A wszystko to w dobrze wyposażonych salach dydaktycznych i laboratoriach specjalistycznych WSIiZ, pod okiem kadry RAI złożonej z praktyków, mających duże doświadczenie w pracy z młodymi ludźmi.

W zakończeniu wzięli udział kursanci, ich rodzice, wykładowcy, koordynatorzy i liderzy poszczególnych programów. Tuż po oficjalnej części odbyła się konferencja prasowa z udziałem Mariusz Kornaka – przedstawiciela Banku Zachodniego WBK i grupy Santander Universidades, Prorektora WSIiZ dr. Andrzeja Rozmusa – pomysłodawcy i inicjatora Akademii, dr Anny Martens – dyrektora RAI, Łukasza Szymańskiego, przedstawiciela partnera technologicznego RAI – firmy Ideo oraz regionalnych i lokalnych dziennikarzy. Podczas konferencji podsumowano minioną edycję, zapewniono o dalszej współpracy RAI z Bankiem Zachodnim WBK, przedstawiono wstępne wyniki ewaluacji zajęć oraz poinformowano o nadchodzących zmianach. „Testowaliśmy treści i formy prowadzenia zajęć. Dzięki ewaluacji wiemy, w którą stronę powinniśmy podążać” podsumowała dr Anna Martens.

Zakończenie było odpowiednią okazją do zebrania opinii kursantów. Na pytanie jak w skali szkolnej oceniają zakończony program, niemal jednogłośnie i entuzjastycznie padały same szóstki oraz takie przymiotniki jak: „czadowo” i „super”. „Najlepsze były zajęcia z rozbrajania komputera!” wykrzyczał Maksymilian, uczestnik programu rozwoju pasji naukowych i odkrywczych. Ponadto najmłodsi kursanci dobrze wspominają robienie świec, wydobywanie zapachów z kwiatów i owoców, eksperymenty z ciekłym azotem, zajęcia cyrkowe i plastyczne. Gimnazjaliści podkreślali wartość zajęć z komunikacji interpersonalnej, asertywności i podstaw krytycznego myślenie. Zaś licealiści pozytywnie oceniali warsztaty dziennikarskie, kognitywistyczne, z zakładania własnej firmy, negocjacji i grę symulacyjną.

Patronat nad Rzeszowską Akademią Inspiracji objął Prezydent Miasta Rzeszowa, Tadeusz Ferenc. Patronat medialny sprawowały „Perspektywy” i „Polskie Radio Rzeszów”. Technologiczny patronat nad przedsięwzięciem objęła rzeszowska firma „Ideo”, a patronat merytoryczny „Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji”. Udział dzieci w zajęciach finansowany był z programu stypendialnego fundowanego przez Bank Zachodni WBK i Santander Universidades.

Rekrutacja do drugiej edycji już trwa. Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową. Zainteresowani powinni wysłać wiadomość na adres kontakt@rai.edu.pl, podając imię, nazwisko i wiek dziecka oraz wybrany program, a także telefon kontaktowy i adres e-mail do prawnego opiekuna, zapisującego kursanta na zajęcia RAI. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Więcej informacji o programach i prowadzących na stronie www.rai.edu.pl.