8 kwietnia 2014 roku w Centrum Edukacji Międzynarodowej w Kielnarowej odbędzie się I Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Edukacja w prewencji chorób cywilizacyjnych" połączona z oficjalnym otwarciem Wydziału Medycznego oraz Dzień Otwarty Kierunków Wydziału Medycznego.

Tematyka konferencji została wybrana nieprzypadkowo, bowiem choroby cywilizacyjne, zwłaszcza układu krążenia i nowotwory są problemem epidemiologicznym w krajach wysokorozwiniętych, a kształtowanie nawyków prozdrowotnych powinno rozpocząć się już na najwcześniejszych etapach edukacji. Kluczowe znaczenie w tym zakresie odgrywają nauczy-ciele, którzy mogą, w umiejętny sposób, wprowadzić w treści programowe nauczanych przedmiotów zagadnienia związane ze skuteczną profilaktyką. Dlatego, konferencja kierowa-na jest do nauczycieli biologii, chemii i wychowania fizycznego z gimnazjów i szkół ponad-gimnazjalnych z woj. podkarpackiego.

Tematyka pierwszej edycji zogniskowana będzie na roli cholesterolu w patogenezie chorób układu krążenia, problematyce uzależnień wśród młodzieży, profilaktyce ryzykownych za-chowań seksualnych oraz racjonalnym wykorzystaniu sportu w prewencji chorób cywilizacyjnych.

W ramach Dnia Otwartego Kierunków Wydziału Medycznego maturzyści będą mogli skorzystać z atrakcyjnych warsztatów.

Partnerem Konferencji jest Visum Clinic.

Więcej informacji: wsiz.rzeszow.pl/eduzdrowie

Zobacz, co na ten temat ukazało się w mediach:

rzeszow360.pl