W dniu 17 czerwca 2009 roku w CTiR w Kielnarowej odbyła się I I Podkarpacka Spartakiada Dla Osób Niepełnosprawnych.
Organizatorem było Koło Naukowe "Rehabilitant" działające przy Fizjoterapii na kierunku Zdrowie Publiczne we współpracy z kołami naukowymi: Turystyki i Rekreacji Konnej, Ekologiczno-Przyrodniczym, Turystyki.

W Spartakiadzie uczestniczyło ponad 200 osób niepełnosprawnych oraz studenci z Fizjoterapii i Turystyki i Rekreacji, oraz młodzież z Kierunku Fizjoterapii z WSZiA z Zamościa.

– Spartakiada miała charakter integracyjny i przyniosła wiele korzyści edukacyjnych i wychowawczych. Piękne tereny i cudowna pogoda sprzyjały odbyciu wielu konkurencji sportowych i atrakcji kulturalno-rozrywkowych – wyjaśnia dr Helena Bartyzel-Lechforowicz, organizator.

Imprezy przeplatane były konkursami wokalnymi przy zespole muzycznym "Kycie". Smaczne i gorące posiłki przygotowała kuchnia w Karczmie w CTiR w Kielnarowej.

Przejażdżki konne oraz bryczką pozwoliły zwiedzić piękne tereny Kielnarowej. Zajęcia z hipoterapii spotkały się z dużym zainteresowanie wśród dzieci niepełnosprawnych.

Opiekunowie grup osób niepełnosprawnych uczesniczących w Spartakiadzie wyrażali szczere podziękowania z nadzieją na spotkanie w następnym roku.