Jest nam niezmiernie milo poinformować, iż zgodnie z decyzją Kapituły w ramach Stypendium im. Lesława A. Pagi, zespół składający się ze studentów oraz pracowników WSIiZ w Rzeszowie otrzymał dofinansowanie ze środków Fundacji im. Lesława A. Pagi na realizację Projektu „Matematyka na giełdzie”.


Projekt polega na zorganizowaniu międzynarodowych, dwudniowych warsztatów i konkursu z zakresu zastosowania matematyki w inwestycjach na rynku kapitałowym. Warsztaty oraz konkurs odbędą się w dniach 22-23 stycznia b.r. w Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ w Rzeszowie, gdzie znajduje się specjalistyczne, laboratorium finansowe IBAF. Dla uczestników projektu przewidziano cenne nagrody.

Program grantowy Stypendium im. Lesława A. Pagi jest skierowany do akademickich kół naukowych oraz organizacji studenckich działających w obszarze rynku kapitałowego. Celem programu jest wspieranie projektów edukacyjnych i naukowo-badawczych w zakresie rynku kapitałowego, prowadzonych przez organizacje studenckie i akademickie koła naukowe uczelni wyższych w całym kraju.

Więcej informacji o tegorocznych laureatach i Fundacji: http://www.paga.org.pl/aktualnosci