Studenci bywają znudzeni wykładami, sposobem i stylem mówienia prowadzących. Jak to zmienić? Na to i wiele innych pytań odpowiada książka „Wykładowca doskonały” napisana pod redakcją dr. Andrzeja Rozmusa. Jedyna taka publikacja w Polsce to nieocenione źródło wiedzy, jak efektywnie prowadzić zajęcia. Prezentacja podręcznika odbyła się 28 października 2010 roku w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Książka odpowiada na pytania, które powinien sobie zadać każdy wykładowca: Jak mówić, by studenci słuchali? Jak oceniać ich pracę? Jak rozmawiać ze studentami z innych kręgów kulturowych? Co zrobić, by wykłady i ćwiczenia były ciekawe a prezentacje porywały?

Autorzy podręcznika podpowiadają też, jak przygotować się do zajęć. Czy warto ćwiczyć wymowę? Jak wypracować indywidualny styl prowadzenia zajęć, by studenci odnosili się do nauczyciela z szacunkiem i sympatią? Jak reagować na spóźnienia studentów i prośby o zwolnienie z zajęć?

Profesor Jerzy Chłopecki, Prorektor ds. Nauczania w WSIiZ, autor wstępu do podręcznika „Wykładowca doskonały”, podkreślił podczas promocji publikacji, że jej twórcy nie są dydaktycznymi nowicjuszami, a każdy z nich posiada wieloletnie doświadczenie akademickie, „jednak nie zdążyli się jeszcze zestarzeć, jeszcze nie popadli w rutynę”. Podkreśla też, że bardzo ważna jest technika przekazu danej wiedzy, a ta książka może jej nam dostarczyć.

Uczestnicy obecni na promocji książki obejrzeli satyryczną scenkę punktującą po kolei wszystkie wady wykładowcy niedoskonałego, który nie szanuje studentów. W rolę ekscentrycznego profesora Bicykla wcielił się brawurowo mgr Łukasz Błąd. Tuż po przedstawieniu mgr Błąd pytał studentów, jakie cechy powinien posiadać wykładowca doskonały. Najczęściej wymieniane przez studentów WSIiZ to: otwartość, humor i wyrozumiałość.

Autorzy poszczególnych rozdziałów książki podpowiadali co Profesor Bicykl powinien zmienić, żeby stać się wykładowcą doskonałym. Na pytanie jak nauczyciel ma traktować osobę niepełnosprawną na zajęciach dr Anna Siewierska- Chmaj powiedziała, że : „Student niepełnosprawny to przede wszystkim student, musi zdobyć taką samą wiedzę, jak pozostali”.
Książka „Wykładowca doskonały” ukazała się na rynku nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer Polska. Osoby zainteresowane zakupem podręcznika więcej informacji znajdą na stronie www.eoficyna.com.pl

Autorami podręcznika są:

Anna Baran – psycholog, trener i konsultant zarządzania, trener NLP, członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Łukasza Błąd – asystent Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, współpracownik Polskiego Radia Rzeszów i III Programu Polskiego Radia, współtwórca kabaretu „Kaczka Pchnięta Nożem”.

Adrianna Kaszuba-Perz – doktor, adiunkt Zakładu Finansów i Bankowości Politechniki Rzeszowskiej.

Olga Kurek– absolwentka socjologii oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej, asystent Samodzielnego Zakładu nad Szkolnictwem Wyższym przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania.

Paweł Perz – doktor, adiunkt Katedry Makroekonomii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Barbara Przywara
– doktor socjologii, adiunkt Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Andrzej Rozmus – doktor socjologii, adiunkt Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, trener- konsultant w zakresie zastosowania psychologii praktycznej w biznesie,

Anna Siewierska-Chmaj – doktor politologii Wicedyrektor Instytutu Badań nad Cywilizacjami Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Monika Struck- Peregończyk – asystent Katedry Dziennikarstwa i komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, pracuje też w Biurze Pełnomocnika Rektora ds. Niepełnosprawnych.

Marta Wojtowicz-Błąd – logopeda, nauczyciel dyplomowany, muzykoterapeuta.

Tekst: Karolina Sobołtyńska