27 lutego br. na Politechnice Rzeszowskiej odbyło się II Międzyuczelniane Seminarium Kół Naukowych. Tym razem motywem przewodnim spotkania były Służby i Formacje Bezpieczeństwa a Wymiar Sprawiedliwości i Alternatywne Metody Rozwiązywania Sporów.

Głównym punktem wydarzenia były symulacje rozpraw przygotowane przez członków poszczególnych kół naukowych. Koło „Lege Artis” (WSIiZ) przygotowało symulację rozprawy karnej, Prawnicze Koło Naukowe (UR) symulację rozprawy administracyjnej, a Koło Naukowe Studentów Bezpieczeństwa Wewnętrznego „Enigma” (PRz) symulację mediacji w sprawie rozwodowej.

– Takie formy mają na celu przyjrzenie się praktycznym stronom omawianych zagadnień, co służy pogłębieniu wiedzy nt. prezentowanych procesów – mówi Sylwia Banaś, opiekunka Koła „Lege Artis” (WSIiZ).

W trakcie spotkania możliwość zaprezentowania swoich referatów mieli: Iwona Niedziałek (PRz) – Funkcjonowanie służb kontrwywiadowczych na przykładzie Służby Kontrwywiadu Wojskowego; Ewelina Sołtysik (PRz) – Wpływ Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na bezpieczeństwo Polski; Izabela Lekacz i Agnieszka Kiełb (WSIiZ) – Ogólne aspekty mediacji w przepisach prawa; Krystyna Dworka i Anna Budniuk (UR) – Postępowanie mediacyjne w sprawcach karnych” oraz Łukasz Boćko (UR) – Postępowanie mediacyjne w sprawach karnych.

Międzyuczelniane Seminaria Kół Naukowych mają przyczynić się do konsolidacji środowisk akademickich działających w ramach kół naukowych. Spotkanie na Politechnice było kontynuacją współpracy pomiędzy rzeszowskimi uczelniami. Spotkanie inauguracyjne odbyło się 7 listopada 2016 r. w murach WSIiZ. Kolejne spotkanie dotyczące Etyki Zawodów Zaufania Publicznego odbędzie się 24 kwietnia br., gospodarzem wydarzenia tym razem będzie Uniwersytet Rzeszowski.