Koła Naukowe z trzech rzeszowskich uczelni: Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Uniwersytetu oraz Politechniki postanowiły nawiązać współpracę, która ma przyczynić się do promocji pracy naukowej wśród studentów. Już w poniedziałek odbędzie się drugie seminarium, w którym studenci wielu kierunków będą mogli sprawdzić i ocenić swój potencjał naukowy.

W trakcie spotkania zostanie zaprezentowanych sześć referatów, po dwa z każdej Uczelni. Dodatkowo studenci zaprezentują przygotowane symulacje rozpraw – karnej (WSIiZ, Koło Naukowe Lege Artis), administracyjnej (UR) oraz symulację mediacji w sprawie cywilnej – rozwodowej (PRz).

W spotkanie to zaangażowały się: Prawnicze Koło Naukowe Lege Artis (WSIiZ, opiekun mgr Sylwia Banaś), Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego (WSIiZ, opiekun dr Tomasz Wójtowicz), Studenckie Koło Naukowe Instytutu Badań nad Cywilizacjami (WSIiZ, opiekun mgr Sylwia K. Mazur), Koło Naukowe Studentów Bezpieczeństwa Wewnętrznego "Enigma" (PRz, opiekun dr Katarzyna Purc-Kurowicka) oraz Koło Naukowe Prawników (UR, opiekun dr Michał Ura).

II Międzyuczelniane Seminarium Kół Naukowych pt. „Służby i formacje bezpieczeństwa a wymiar sprawiedliwości i alternatywne metody rozwiązywania sporów” będzie miało charakter otwarty, dlatego organizatorzy zapraszają wszystkich studentów i nie tylko.

Seminarium odbędzie się w najbliższy poniedziałek (27 lutego br.) o godz. 9:00 na Politechnice Rzeszowskiej w Sali P-24.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!