Jaki tak naprawdę jest nasz lokalny, regionalny rynek pracy? Zwłaszcza teraz, kiedy światowy kryzys dotarł już także do Polski i odbija się czkawką wielu firmom. Czy rzeczywiście czeka nas w regionie fala zwolnień z pracy? I – co chyba równie ważne – czy sam rynek okaże się na tyle elastyczny, że będzie w stanie szybko przełamać ewentualną zapaść? Odpowiedzi na te i wiele podobnych pytań, padną już zapewne w trakcie II Seminarium w ramach Projektu „Podkarpacki Monitoring Rynku Pracy”, organizowanego 15 stycznia w Krośnie przez Instytut Gospodarki WSIiZ.

A takich pytań jest rzeczywiście sporo:

– Kogo i o jakich kwalifikacjach, najchętniej zatrudniają podkarpaccy przedsiębiorcy – wymienia Małgorzata Janiec z Biura Projektu – Jak wygląda w naszym regionie tzw. szara strefa, czy wreszcie… jaką mobilnością zawodową mogą się pochwalić

mieszkańcy Podkarpacia?

Miesiące badań i analiz…

Sam projekt jest realizowany przez Uczelnię od 1 lipca ub. roku i potrwa jeszcze do końca marca 2009 r. (jest on elementem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego).

Naukowcy z Instytutu Gospodarki WSIiZ prowadzą szczegółowe analizy i badania podkarpackiego rynku pracy. Na podstawie zebranych informacji tworzą prognozy tego, co i dlaczego będzie się działo w przyszłości w sferze zatrudnienia w poszczególnych sektorach i branżach na podkarpackim rynku pracy.

Seminarium, które się wkrótce odbędzie, to pewnego rodzaju podsumowanie dotychczasowej pracy naukowców Instytutu Gospodarki. Do udziału w nim zapraszają jednak nie tylko przedstawicieli instytucji rynku pracy i np. agencji personalnych. Swoją wiedzą chcą również podzielić się z poszukującymi pracy i z bezrobotnymi – szczególnie tymi młodymi, do 25 roku życia – którzy jakoś nie potrafią się odnaleźć na rynku pracy.

Udział w Seminarium jest bezpłatny, jednak liczba miejsc dla chętnych do wzięcia w nim udziału również jest ograniczona. Dlatego organizatorzy proszą o przesyłanie zgłoszeń do 12 stycznia 2009 r., na e-mail: mjaniec@wsiz.rzeszow.pl.

Szczegółowy program II Seminarium:

Więcej informacji o Projekcie można znaleźć również na jego stronie: www.monitoring.ig.wsiz.pl