30 i 31 maja 2009 roku odbyła się dwudniowa III Bieszczadzka Konferencja ratownictwa Medycznego. Temat przewodni to "Urazy klatki piersiowej z udziałem czynników chemicznych".

Organizatorem konferencji były Katedra Ratownictwa Medycznego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Katedra i Klinika Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Fundacja Wspierania Postępu Nauk Morfologicznych w Medycynie im. prof. Mieczysława Stelmasiaka i prof. Stanisława Załuski w Lublinie.

W konferencji wzięło udział ok. 300 uczestników (studenci z Rzeszowa i Lublina oraz ratownicy medyczni). W ramach konferencji zorganizowano pokazy ratownictwa medycznego i chemicznego. Udział wzięło 9 zespołów ratownictwa medycznego z obu Uczelni oraz Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 2 PSP w Rzeszowie. Pokazy były okazją do sprawdzenia przez ratowników wiedzy i umiejętności z zakresu medycznych czynności ratunkowych w zdarzeniach masowych z udziałem czynników chemicznych. Postępowanie zespołów ratownictwa medycznego oceniali sędziowie, a wygrał zespół ratowniczy z WSIiZ w Rzeszowie otrzymując pamiątkowy puchar ufundowany przez Rektora Uczelni. W drugim dniu konferencji zaprezentowano prace naukowe przygotowane przez ratowników medycznych obu Uczelni.

Konferencja odbyła się w Centrum Turystyki i Rekreacji WSIiZ w Kielnarowej, jednym z najpiękniejszych kampusów uczelni wyższych w Polsce. Patronat nad konferencją objął Jego Magnificencja Rektor WSIiZ, Prof. Tadeusz Pomianek.