Warsztaty przeznaczone są one dla uczniów szkół średnich, chcących poszerzyć swą wiedzę, lub pragnących rozpocząć swoją przygodę z grafiką komputerową. Pierwsze spotkanie odbędzie się 11 marca 2008 r., o godz. 17.10, w sali A238 w siedzibie uczelni, przy ul. Sucharskiego 2. Tak jak w poprzedniej edycji spotykać się będziemy dwa razy w tygodniu (we wtorki i piątki), przez dwa miesiące.

Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość praktycznego zastosowania wiedzy z dziedziny projektowania graficznego, liternictwa i typografii, perspektywy, rysunku 3D, teorii sztuki i kultury, komunikacji wizualnej czy form reklamowych. Wszystkie spotkania będą praktyczną nauką oprogramowania. Uczniowie nie tylko zapoznają się z profesjonalnym oprogramowaniem (pakiety Adobe CS 2 i PS 2, Corel, 3d Studio MAX, Painter), ale będą mieli również możliwość szlifowania własnych umiejętności pod okiem specjalistów. Nauczą się łączenia różnych technik i programów graficznych. Uczestnicy będą mieli również możliwość zaprezentowania swoich zainteresowań, wiedzy, doświadczeń i możliwości kreacyjnych.

Zajęcia praktyczne poprzedzą mini-wykłady, które poszerzą wiedzę uczestników o informacje z dziedziny szeroko rozumianej grafiki i animacji komputerowej, fotografii cyfrowej, zasad kompozycji czy zagadnień technicznych.

Wybrane zagadnienia mini-wykładów:

  • Podstawy obrazu – kolor, rytm, struktura i kompozycja obrazu, najczęściej popełniane błędy, kreowanie obrazu fakturą, proporcją i światłem. Materia koloru i światła w druku, Internecie, multimediach. Modele kolorów RGB, CMYK.
  • Charakterystyka głównych typów mediów – fotografia cyfrowa, tekst, grafika, dźwięk, film – komputerowa edycja obrazu (fotografii), wykorzystanie narzędzi dostępnych w programach komputerowych.
  • Przekaz – opracowywanie komunikatu medialnego (znaku firmowego, druku reklamowego) oraz elementy graficznej prezentacji z uwzględnieniem problematyki komunikacji medialnej. Zróżnicowanie formy przekazu: plakat, książka, film animowany, witryna internetowa, znak graficzny, litera, kampania reklamowa, czołówka telewizyjna, kalendarz, ilustracja, itp.
  • Typografia – czcionka, pismo, tekst informacyjny i promocyjny – analiza i selekcja treści przekazu.
  • Problematyka 3D – przekształcanie obrazu płaskiego w obraz trójwymiarowy, budowanie bryły jako formy podstawowej w modelowaniu przestrzeni. Przykłady scenografii animacji, efekty wykorzystywane w realizacji filmowej. Scenariusz i jego realizacja (film, animacja, udźwiękowienie, montaż).
    Zapewniamy opiekę merytoryczną (również poza zajęciami) specjalistów z dziedziny grafiki komputerowej oraz dostęp do profesjonalnie wyposażonego laboratorium.

Uczniowie będą realizowali projekt w wybranej przez siebie tematyce. Poznają specyfikę pracy zespołowej i indywidualnej. Na zakończenie powstaną prace w pełni autorskie, spontaniczne i oryginalne. Spotkania zakończą się wystawą prac w Klubie Akademickim WSIiZ.

Zapisy: 11–29 lutego 2008 r.
Ilość miejsc: 20

Kontakt:
Katarzyna Joachimowicz, tel. (0-17) 866 12 15