W najbliższy weekend w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbędzie się III Konferencja Laureatów Diamentowego Grantu – Ewolucja nauki – od badań podstawowych do stosowanych. Organizatorem spotkania jest Stowarzyszenie Laureatów Diamentowego Grantu zrzeszające wybitnych młodych naukowców z całej Polski.

Diamentowy Grant

Laureaci Diamentowego Grantu to młodzi wybitni naukowcy – laureaci ministerialnego programu – „Diamentowy Grant”.

Konferencję swoim patronatem objęło m.in. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W sobotę 17 października o godzinie 10:00 w Kampusie WSIiZ w Kielnarowej odbędzie się debata otwierająca konferencję pt. „Ewolucja nauki od badań podstawowych do stosowanych”.

W debacie wezmą udział:

  • Agnieszka Stefaniak-Hrycko – Zastępca Dyrektora – Departament Nauki MNiSW, odpowiedzialna za program Diamentowy Grant.
  • Joanna Makocka – główny specjalista w sekcji komercjalizacji wyników badań – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  • Wojciech Materna – Prezes – Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka/Klaster IT
  • Dr inż. Arkadiusz Lewicki – Stowarzyszenie Top500/Broker Innowacji MNiSW
  • Wojciech Przybylski – Dyrektor Działu Rozwoju – Krakowski Park Technologiczny

Pobierz program konferencji