Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie wspólnie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Społeczna Odpowiedzialność Administracji Publicznej – Perspektywa Regionalna”, która odbędzie się 24 października 2018 r. (środa), o godz. 10:00 w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2 / Klub Akademicki IQ.

Tematyka konferencji koncentruje się wokół społecznie odpowiedzialnych działań administracji publicznej. O ile problematyka społecznej odpowiedzialności biznesu została w pełni zaabsorbowana w świadomości społecznej i w szerokim zakresie omówiona w literaturze naukowej, o tyle społeczna odpowiedzialność administracji pozostaje zjawiskiem, które – w przekonaniu Organizatorów – nie zostało poddane wystarczającej refleksji naukowej, mimo że zasadności tego wymiaru działania aparatu państwa nie można w żaden sposób zanegować.

Do udziału w konferencji zachęcamy pracowników organów administracji publicznej, przedstawicieli organizacji pozarządowych i biznesu oraz pracowników naukowych (w tym doktorantów), reprezentujących różne dyscypliny nauki (administracja, prawo, politologia, socjologia, ekonomia, zarządzanie), a także studentów. 

Organizacja tegorocznej konferencji stanowi pokłosie współpracy obu instytucji w realizacji dwóch poprzednich edycji konferencji w 2016 i 2017 roku poświęconych tematyce społecznej odpowiedzialności administracji publicznej.

Patronat nad wydarzeniem objął Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego oraz Urząd Wojewódzki. Partnerem konferencji jest Fundacja Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zainteresowanych udziałem w wydarzeniu prosimy
o wypełnienie formularza.

FORMULARZ

PROGRAM

Dowiedz się więcej o współpracy WSIiZ i ZUS.