Życzeniem Ryszarda Kapuścińskiego było, aby część jego honorariów przeznaczyć na ufundowanie stypendium dla młodych reporterów. Tę jego wolę wypełniamy, ogłaszając trzeci konkurs na stypendium twórcze im. Ryszarda Kapuścińskiego.

 

Fundatorem i organizatorem konkursu jest utworzona przez Alicję Kapuścińską, żonę zmarłego pisarza, Fundacja im. Ryszarda Kapuścińskiego – Herodot. Stypendium, przyznawane raz do roku w celu realizacji projektów reporterskich (reportaż, cykl reportaży, ewentualnie książka reporterska), wynosi 30 tysięcy złotych rocznie.

Zgodnie z regulaminem (z jego pełnym tekstem można się zapoznać na stronie Fundacji: www.fundacjaherodot.com.pl oraz na profilu www.facebook.com/stypendiumimryszardakapuscinskiego
Program stypendialny adresowany jest do młodych dziennikarzy (do 35 roku życia).

Ubiegający się o stypendium powinni nadesłać na adres Fundacji swoje CV, dotychczasowe prace, prezentujące ich dorobek oraz plan projektu reporterskiego, który zamierzają realizować dzięki stypendium.

Zgłoszenia należy nadsyłać w terminie do 3 grudnia 2013 roku pocztą tradycyjną na adres Fundacji: ul. Prokuratorska 11 m.2, 02-074 Warszawa oraz pocztą mailową: kontakt@fundacjaherodot.com.pl

Wszystkie zgłoszone projekty będą oceniane przez Kapitułę w składzie: Hanna Krall, Sławomir Popowski, Elżbieta Sawicka, Małgorzata Szejnert oraz Mariusz Szczygieł.

Wyniki konkursu na stypendium ogłoszone zostaną w 23 stycznia 2014 roku, w siódmą rocznicę śmierci Ryszarda Kapuścińskiego.