19 i 20 maja 2011 roku w Kampusie WSIiZ w Kielnarowej odbyła się III edycja konferencji „Nauka i pasja – kluczem do sukcesu”. Organizatorem konferencji są Koła Naukowe WSIiZ oraz Katedra Reklamy, Grafiki Komputerowej i Nowych Mediów.

Celem konferencji była prezentacja dorobku naukowego młodych naukowców, integracja studenckich środowisk akademickich, zawarcie kontaktów oraz promowanie rozwoju naukowego studentów.

Odbyły się następujące panele:

  • INTERNET

Panel poświęcony nowemu medium, jakim jest internet – wszystko co się z nim wiąże, czyli social media, technologie, komunikacja w sieci, marketing interaktywny…

  • NAUKI EKONOMICZNE I SPOŁECZNE

Gospodarka, trendy ekonomiczne i zachowania społeczne, to główne tematy po¬ruszane w ramach tego panelu.

  • TURYSTYKA I EKOLOGIA

Najnowsze trendy turystyki lokalnej, krajowej i światowej, rekreacja ruchowa jako element stylu życia współczesnego człowieka a także ekologiczne aspekty turystyki.

  • NAUKI O ZDROWIU

Wszelkie tematy związane ze zdrowiem i urodą – jak pozostać w dobrej kondycji fizycznej, dlaczego dieta jest ważna, a także wpływ chorób cywilizacyjnych na nasze zdrowie.

  • TECHNIKA I IT

Mosty, obwody, fizyka, robotyka – miejsce wymiany doświadczeń i spostrzeżeń na temat liczb, skomplikowanych obliczeń i eksperymentów technicznych.

  • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Bezpieczeństwo i konflikty zbrojne – zagrożenia terrorystyczne, współczesne oper¬acje wojskowe, szeroko rozumiane bezpieczeństwo społeczne/ekonomiczne/infor¬matyczne mające często istotny wpływ na życie ludzi.

  • PRZEDSIONKI EUROPY

Unia Europejska i kraje sąsiednie – ich polityka wewnętrzna i zagraniczna, zmiany ustrojowe, kultura i tradycje to tematyka panelu Przedsionki Europy.

  • PRAWO

Wszelkie tematy legislacyjne, czyli na co zwracać uwagę przy zakupie działki, kiedy warto udać się do sądu, jakie prawa przysługują nam w innych krajach oraz czy warto podpisać intercyzę – to tematy, które mogą być poruszane podczas trwania tego panelu.

  • DESIGN I KOMUNIKACJA WIZUALNA

Szeroko rozumiane pojęcie komunikacji wizualnej w przestrzeni publicznej, projektowanie graficzne dla potrzeb mediów, komunikacyjna funkcja designu oraz wszystko, co wiąże się z nowoczesnym obrazowaniem i ekspansją obrazu w życiu i otoczeniu człowieka.

Konferencja skierowana jest do studentów i młodych pracowników nauki.

Więcej informacji o konferencji można znaleźć na stronie internetowej naukaipasja.com.pl