8 grudnia 2010 roku w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbył się kolejny wykład z cyklu "Nauka a religia".

– Muszę przyznać, że będzie to dosyć specyficzna i swoista forma tego problemu, który zaprezentuję – tymi słowami rozpoczął swój wykład ks. dr Wojciech Grygiel.

Tematem dzisiejszego spotkania było powstanie nauki a teologia. Prelegent rozpoczął od wytłumaczenia, czym jest nauka, teologia i co umożliwia teologię. – Aby człowiek cokolwiek zrozumiał musi mieć siatkę pojęć – dodał. Przedstawił problem epistemologiczny teologii, co oznacza, że w poznaniu potocznym kategorię ludzkiego poznania odpowiadają strukturze postrzeganej rzeczywistości, a jest to wszystko efekt ewolucyjny. Opisał również trzy oblicza problemu w powstaniu nauki a teologii:

– teologia potrzebuje pojęć, które czerpane są z posiadanego przez człowieka obrazu świata
– prawda objawiona może ubogacać i rozwijać bazę pojęciową, potrzebną do rozwoju nauk
– teologia naturalna z czysto racjonalnych przesłanek formułuje dyskurs o Bogu

W kolejnej części wykładu ks. Grygiel zajął się zjawiskiem obrazu świata, aby lepiej ukazać dany problem zaczął od jego funkcji oznacza to, że człowiek posiada jeden umysł, a prawda objawiona pada na zastaną w ludzkim umyśle siatkę pojęć i musi być przy ich pomocy wyrażona. Później opisał następujące zmiany w pojmowaniu obrazu świata. Zgromadzeni dowiedzieli się, że znacznie „powiększył się” Wszechświat, zrodziło się naturalne środowisko dla pojęć czasu i przestrzeni oraz zaczęto mówić o koncepcjach ewolucyjnych takich jak: termodynamika, teoria Darwina, czy kosmologia relatywistyczna.

Ponadto prelegent zwrócił uwagę na XVI wiek, kiedy to powstały nauki nowożytne. Nowożytna metoda naukowa był to kontrolowany eksperyment, co oznaczało, że przyrodzie można „zadawać pytania”, a przyroda udziela na nie powtarzalnych odpowiedzi. Ważnym aspektem było to, że językiem nauki jest matematyka, a prekursorem Galileusz. Słuchających zaciekawił również temat konsekwencji geocentryzmu, gdzie opis stworzenia z Księgi Rodzaju „zrasta się” z geocentrycznym obrazem świata i ma on spójność z modelem hierarchicznym.

Ostatnim tematem spotkania było znaczenie teologii dla rozwoju. Ks. dr Wojciech Grygiel postawił następującą tezę: dzięki chrześcijaństwu możliwe było powstanie nauk nowożytnych. Teologia natomiast ma w sobie racjonalność, liniowość czasu i stworzenie z niczego, czyli relacja między Bogiem a stworzeniem.

Na zakończenie prelegent podsumował swoje wystąpienie takimi słowami – Im lepiej człowiek rozwinie swoją bazę pojęciową, tym lepiej będzie można tłumaczyć prawdy. Na koniec chcę zachęcić do popatrzenia na ten problem przez fragment frazy: Im lepsza nauka tym lepsza teologia.

Cykl wykładów jest efektem współpracy WSIiZ i Centrum Kopernika w Krakowie. Trwa ona od lutego 2009 roku. Jej głównym celem jest prowadzenie badań interdyscyplinarnych w różnych obszarach wiedzy oraz podejmowanie wszelkich działań związanych z problematyką współczesnej cywilizacji i rozwojem człowieka. Zorganizowaliśmy wspólnie m.in. bardzo popularny wśród studentów i pracowników cykl wykładów "Nauka i wielkie pytania".

Zapraszamy na kolejny wykład z cyklu „Nauka a religia”, który dobędzie się 15 grudnia 2010r.

Tekst: Ewelina Oleszko