26 października 2011 roku w głównej siedzibie WSIiZ, odbyła się uroczysta inauguracja Akademii 50+. Ciekawość, kreatywność, chęć wykorzystania czasu wolnego i pogłębienia wiedzy z różnych dziedzin spowodowała, że ponad 70 osób zapisało się, i otrzymało indeksy Akademii.

Zajęcia prowadzone w formie wykładów, będą odbywały się dwa razy w miesiącu, po popołudniu. Tematyka spotkań będzie różnorodna. Począwszy od historii, poprzez ubezpieczenia, sposoby spędzania czasu wolnego, sposoby komunikowania i zdrowy tryb życia oraz zachowania w sytuacjach nagłych zachorowań.
Symbolicznego otwarcia i wręczenia indeksów dokonał Prorektor do Spraw Nauczania Wergiliusz Gołąbek, który uświetnił całą uroczystość, wygłaszając wykład: „Czy żyjemy w postmodernistycznych czasach”, próbując przybliżyć wszystkim słuchaczom paradygmat dzisiejszego świata.
– Moja córka przekonała mnie do uczestnictwa w Akademii 50+. Ona sama kiedyś studiowała na WSIiZ i zapewniała mnie, że jakość prowadzonych zajęć jest bardzo wysoka i będę zadowolona. I tak właśnie się stało – mieliśmy już jedno spotkanie, które było w Tyczynie w Centrum Rehabilitacyjno – Medycznym REH-MEDIQ, bardzo mi się to podobało, dlatego też zdecydowałam się na uczestnictwo – mówi Joanna jedna z uczestniczek inauguracji.

Każda osoba zapisana do Akademii 50+ otrzymała legitymację słuchacza, która upoważnia do korzystania z biblioteki i czytelni WSIiZ. Jak podkreślał dr Zbigniew Kozdronkiewicz uczestnicy będą mieć dostęp do Wirtualnej Uczelni – będą mogli przez Internet sprawdzić plan zajęć, śledzić aktualne informacje, pobrać prezentacje wykładów, a nawet brać udział w internetowych dyskusjach z innymi słuchaczami i wykładowcami za pośrednictwem Akademickiego Forum Dyskusyjnego.
Zapraszamy wszystkich na stronę Akademii 50+

zdjęcia: Marcin Luraniec