Dokuczanie, uprzedzenia, wykluczenie społeczne – o tych zjawiskach w szkołach słyszymy niestety coraz częściej. Walczyć z nimi zamierza Centrum Rozwiązywania Konfliktów prof. Zimbardo WSIiZ. Jego inauguracja odbędzie się 10 grudnia 2015 roku w siedzibie uczelni.

Centrum Rozwiązywania Konfliktów prof. Zimbardo w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zaprasza wszystkich zainteresowanych, a w szczególności nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich na uroczystość rozpoczęcia działalności Centrum Rozwiązywania Konfliktów prof. Zimbardo. To jednostka, która poprzez organizację profesjonalnych szkoleń w ramach Projektu Bohaterskiej Wyobraźni (Hero Imagination project) ma pomagać m.in. w zmienianiu szkół na bardziej przyjazne dla uczniów.

Bazą badania psychologa światowej sławy

Wszystko to w oparciu o badania jednego z najbardziej znanych psychologów na świecie – prof. Philipa Zimbardo. Uważa on, że każda szkoła nie tylko może, ale powinna wdrożyć Projekt Bohaterskiej Wyobraźni. Dotyczy to zwłaszcza placówek, w których nagromadzenie problemów społecznych jest duże. Profesor zapewnia, że zwykle już uczestnictwo w dwóch pierwszych modułach programu wzmaga zaangażowanie ucznia w działania szkoły, pojawiają się zachowania prospołeczne, wzrasta poczucie przynależności do szkoły, a tym samym i frekwencja oraz zaangażowanie w działania społeczne. Rosną również możliwości intelektualne i twórcze uczniów.

W ramach Projektu Bohaterskiej Wyobraźni nowopowstałe przy WSIiZ Centrum Rozwiązywania Konfliktów prof. Zimbardo będzie szkolić nauczycieli, by potrafili jeszcze lepiej budować i kształtować postawy młodzieży pozwalające dostrzegać niesprzyjające zjawiska społeczne i podejmować natychmiastowe działania, tak by je ograniczyć.

Oferowane przez Centrum szkolenia dla nauczycieli składają się z dwóch części: wykładowej oraz warsztatowej. Podczas nich muszą oni odnaleźć się w różnych sytuacjach, stawia się ich w rolę ucznia itp. Uczy się ich jak prowadzić lekcje by uzyskać dobry efekt. Poza tym ośrodek daje pakiet materiałów personalnych dostosowany do danego nauczyciela oraz zeszyt ćwiczeń dla uczniów.

Nie tylko dla szkół

Oprócz Projektu Bohaterskiej Wyobraźni, skierowanego do nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych, w planach Centrum jest też oferta szkoleń przeznaczonych dla innych instytucji, takich jak służba więzienna, wojsko, czy policja. Także mali i średni przedsiębiorcy będą mogli skorzystać ze szkoleń opartych na badaniach profesora Zimbardo.

Inauguracja już w czwartek

Uroczystość inauguracji Centrum Rozwiązywania Konfliktów prof. Zimbardo odbędzie się 10 grudnia o godz. 10.00 w Klubie Akademickim IQ w siedzibie WSIiZ. W jej ramach zostanie m.in. wyświetlony film na temat stanfordzkiego eksperymentu więziennego przeprowadzonego przez prof. Philipa Zimbardo. Obecni będą mieli również możliwość wysłuchania wystąpień samego profesora, dr Agnieszki Wilczyńskiej, lidera i koordynatora Zimbardo Team w Polsce oraz dr Katarzyny Stasiuk, która wygłosi wykład „Dwie racje – o powstawaniu i eskalacji konfliktów”.

Centrum Rozwiązywania Konfliktów prof. Zimbardo będzie funkcjonowało w ramach Instytutu Badań nad Bezpieczeństwem Narodowym WSIiZ. Wśród działań przez nie podejmowanych będą: badania nad przyczynami konfliktów i metodami ich rozwiązywania; szkolenia w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach Projektu Bohaterskiej Wyobraźni; współpraca z instytucjami w zakresie rozszerzenia programu Zrozumienie Natury Ludzkiej oraz projekty i granty poświęcone przede wszystkim rozwiązywaniu konfliktów na podstawie interdyscyplinarnych badań.

Powstanie Centrum Rozwiązywania Konfliktów prof. Zimbardo to kolejny przejaw dostrzeżenia przez WSIiZ wagi roli, jaką współcześnie odgrywa psychologia. W przyszłym roku akademickim 2016/2017 uczelnia zacznie kształcić studentów na jedynym w województwie podkarpackim kierunku Psychologia w zarządzaniu. Władze zapowiadają, że będzie to studia nowocześnie ukierunkowane na praktyczne aspekty związane z oddziaływaniami w zakresie HR, psychologii zachowań konsumenckich, psychologii budowania marki, itp.

Więcej informacji o Projekcie Bohaterskiej Wyobraźni na stronie: www.hip.org.pl.

Zobacz program inauguracji