Niezwykłe spotkanie z ks. prof. Michałem Hellerem oraz prof. Krzysztofem Jakowiczem zainaugurowało kolejny cykl interdyscyplinarnych wykładów „Wielkie pytania w nauce i kulturze”, organizowanych przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

Spotkania z wybitnymi przedstawicielami nauki i kultury realizowane w ramach współpracy z „Tygodnikiem Powszechnym”, od początku cieszą się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Rzeszowa i województwa podkarpackiego. Nie inaczej było i tym razem – sala w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego pękała w szwach. Wśród osób zgromadzonych na widowni byli włodarze miasta i regionu, przedstawiciele rzeszowskich uczelni oraz świata biznesu.

Wydarzenie uroczyście otworzył dr Wergiliusz Gołąbek – Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, a także wieloletni dyrektor rzeszowskiej Filharmonii.

Następnie głos zabrał ks. prof. Michał Heller, który powiedział: wyjątkowo mi przyjemnie, że dzisiaj będziemy pilotować podróż do gwiazd razem z prof. Krzysztofem Jakowiczem, postaramy się zrobić to jak najlepiej, po czym dodał: aby oderwać się od wielu kierunków gwiazd trzeba przezwyciężyć grawitację, a różne grawitacje nas trzymają przy ziemi – nasze obowiązki, codzienne kłopoty. Nauka nie wymyśliła do tej pory sposobu jak można ją przezwyciężyć. Dlatego w dzisiejszym wykładzie zwracam się o pomoc do muzyki. Muzyka nas porwie na skrzydłach, które będą mogły nas przenieść ku gwiazdom.

W swoim wykładzie profesor mówił o „muzyce sfer”, czyli powiązaniu muzyki z naukami ścisłymi oraz kosmosem. Mistrz obrazował zgromadzonym „matematykę dźwięku” odnosząc się do muzyki Jana Sebastiana Bacha. Profesor w sposób wyjątkowo interesujący udowadniał, że tak jak muzyk urzeczywistnia swą grą zapisy partytury, tak i wszechświat odgrywa swą symfonię korzystając z partytury, jaką jest matematyka.

Każda z trzech części wykładu Księdza Profesora była podsumowywana niezwykłym wykonaniem na skrzypcach utworów Jana Sebastiana Bacha. Swą grą zachwycił prof. Krzysztof Jakowicza. W rzeszowskiej Filharmonii tego wieczoru zabrzmiały Adagio oraz Fuga z Sonaty nr 1 g-moll, Chaconne z Partity nr 2 d-moll, a także Corrente i Double z Partity nr 1 h-moll.

Druga część spotkania miała formę interaktywną. Pytania mogła zadawać publiczność. Dyskusję moderował Wojciech Bonowicz – poeta, redaktor i felietonista „Tygodnika Powszechnego”.

Podczas wydarzenia wiele osób skorzystało z możliwości nabycia publikacji Wydawnictwa Copernicus Center Press, którego współzałożycielem jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz płyt muzycznych prof. Krzysztofa Jakowicza. Po wykładzie nie zabrakło chętnych do zdobycia autografów i dedykacji Mistrzów.

Kolejne spotkanie w ramach cyklu „Wielkie pytania w nauce i kulturze” odbędzie się 19 lutego 2018 r. o godz. 17:00 w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej. Wykład pt. „Terroryzm i piękno. Między historią a literaturą” wygłosi prof. Stefan Chwin. Cykl zwieńczy spotkanie z udziałem Pani Anny Dymnej oraz Wojciecha Bonowicza pt. „Sztuka życia”, które odbędzie się 16 kwietnia 2018 r. w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie.

Cykl wykładów pt. „Wielkie pytania w nauce i kulturze” ma na celu upowszechnianie wiedzy z zakresu nauk ścisłych, humanistycznych oraz przyrodniczych. Obok patronatu „Tygodnika Powszechnego”, patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Partnerem strategicznym cyklu jest Urząd Miasta Rzeszowa. Przedsięwzięcie realizowane jest we współpracy z Fundacją Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie oraz wydawnictwem Copernicus Center Press.

Zobacz galerię z wydarzenia

Zobacz film z wydarzenia