Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz magazyn ekonomiczny Polish Market rozpoczynają współpracę.

Polish Market jest jednym z wiodących opiniotwórczych magazynów ekonomicznych w Polsce, publikującym w języku angielskim. Ukazujący się od 1996 roku magazyn dostępny jest drukiem oraz w wersji elektronicznej na stronie polishmarket.com.pl.

Współpraca zespołu ekspertów Instytutu Gospodarki WSIiZ obejmuje analizę makroekonomiczną Polski na przestrzeni głównych trendów ekonomicznych w Polsce w perspektywie gospodarki światowej, analizę produkcji przemysłowej, sektora budownictwa, handlu zagranicznego, koniunktury konsumenckiej, inwestycji, rynku pracy, polityki monetarnej i sektora bankowego, sprawozdania z sytuacji na warszawskiej GPW, bilansu płatniczego, wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych, analizy budżetu państwa oraz wielu innych aspektów funkcjonowania Polskiej Gospodarki.