27 marca rozpoczęły się pierwsze zajęcia w ramach dwusemestralnej specjalności „Warsztaty Biznesowe – załóż własną firmę”, które służą kształtowaniu umiejętności miękkich oraz twardych, pozwalających na przygotowanie ich uczestników przede wszystkim do zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, jak również zdobycia kompetencji przydatnych m.in. w pracach zespołowych. Program Warsztatów obejmuje zajęcia ułożone w sposób modułowy i jest autorskim dziełem Instytutu Badań i Analiz Finansowych.

Grupa 19 osób – studentów WSIiZ oraz zainteresowanych spoza uczelni – otrzymała możliwość zdobycia wiedzy oraz umiejętności potrzebnych do zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, równocześnie uzyskania umiejętności, które mogą się przydać nie tylko podczas prowadzenia własnej firmy, lecz także w każdym aspekcie odnoszącym się do skutecznego funkcjonowania na rynku pracy tj. zdolności komunikacyjnych oraz umiejętności pracy w grupie.

Przed uczestnikami okazja do poznania osób myślących o własnym biznesie, nawiązania kontaktów i współkreowania pomysłów, które w przyszłości mogą zaowocować wspólnymi przedsięwzięciami gospodarczymi. Przez kolejne miesiące i godziny spotkań otrzymają kompendium wiedzy i wykształcą w sobie umiejętności współpracy. Za nimi pierwsze spotkanie – warsztat kreatywności – i już można śmiało stwierdzić, że będzie to wyjątkowa edycja.