Już od 26 maja, studenci z całej Polski będą mieli możliwość inwestowania wirtualnych pieniędzy podczas rozgrywek prestiżowego konkurs inwestycyjnego INDEX the Investment Challenge. Do udziału zaprasza Koło Popularyzacji Wiedzy Ubezpieczeniowej i Koło Naukowe FLOW (działające przy Instytucie Badań i Analiz Finansowych).

Konkurs ma na celu promowanie tematyki rynków kapitałowych oraz aktywnego sposobu lokowania środków pieniężnych. Jest to dobra okazja do sprawdzenia wiedzy, umiejętności oraz intuicji inwestycyjnej w praktyce, lecz bez ponoszenia ryzyka.
Uczestnikom zostanie udostępniona platforma inwestycyjna, za pośrednictwem której będą mieli możliwość inwestowania wirtualnych pieniędzy w akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Dla inwestorów, którzy osiągną najwyższe stopy zwrotu przewidziane są m.in. płatne staże, a także nagrody rzeczowe.
INDEX the Investment Challenge jest doskonałą okazją do sprawdzenia swoich umiejętności i intuicji inwestycyjnej w praktyce.
Planowany termin rozgrywki to 26 maja – 13 czerwca 2014.
INDEX the Investment Challenge to nowy, ogólnopolski konkurs inwestycyjny organizowany przez Koło Naukowe Rynku Kapitałowego INDEX działające przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.
Patronat honorowy nad konkursem objęło m.in. Ministerstwo Finansów, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
Więcej informacji można znaleźć na stronie konkursu na FB: www.facebook.com/pages/INDEX-the-Investment-Challenge/448389625295318